Kdo je to narcista? Jak se tato porucha osobnosti projevuje?

Foto: Unsplash

Kdo je to narcista? Jak se tato porucha osobnosti projevuje?

Narcismus je porucha osobnosti. Je to v podstatě přehnaná láska k sobě samému. Projevuje se vysokým sebevědomím, pocitem důležitosti, výjimečnosti, arogantním chováním a nedostatkem pochopení pro druhé. Pro narcistu je typické i to, že přehnaně ostatní kritizuje a shazuje.

Co od druhých vyžadují?

Narcisti od druhých vyžadují obdiv a jsou rádi středem pozornosti. Protože lidem dávají najevo svou nadřazenost a zajímají se jen sami o sebe, je pro ně velmi těžké až skoro nemožné si udržet dlouhodobý vztah. S narcisti je obtížné diskutovat, protože oni musí mít vždy pravdu. Je pro ně nemyslitelné, že by něco nedej bože prohráli. Raději budou hrát a manipulovat, jen aby dosáhli svého. Proto je lepší se s nimi do hádek a diskusí nepouštět.

Jaké jsou příznaky narcismu?

Jako jeden z prvních příznaků se uvádí to, že narcista přeceňuje vlastní schopnosti, úspěchy a svou důležitost. Vyžaduje od ostatních, aby je i oni tak hodnotili. Celé dny se jen zabývají svými nekonečnými úspěchy, svou mocí, krásou, inteligencí, a tak podobně. Narcista je dokonale přesvědčen o vlastní výjimečnosti a jedinečnosti, takže jen ti "vyvolení" lidé ho mohou pochopit a jen s takovými se může bavit.

Čeká od všech obdiv a často si nárokuje od ostatních jiné či lepší zacházení. Samozřejmě podle jeho představ. Manipuluje s ostatními. Využívá druhých k dosažení svých vlastních cílů. Je závistivý a bývá přesvědčen, že ostatní závidí jemu. Není empatický. Nedokáže rozeznat pocity a potřeby druhých. Je často arogantní a přezíravý.

Dá se to vyléčit?

Léčba narcisty je velmi obtížná, protože narcista často nevidí problém v sobě, ale v ostatních. Z psychoterapeutického hlediska nejsou specifické postupy na léčbu narcismu. Důvodem je častá proměnlivost u pacientů. Důležité je tedy postupovat ke každému narcistovi individuálně s náhledem na jeho chování a potřeby. Aby se jeho porucha aspoň trochu zlepšila, je nutné, aby narcista podstoupil psychoterapii. Zvlášť také záleží na psychoterapeutovi, kde v celé léčbě hraje roli vztah psychoterapeuta s narcistou.

Zdroje: mayoclinic.org, verywellmind.com, Unsplash

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář