6 (a půl) mýtů o vašem mozku.

Foto: Unsplash

6 (a půl) mýtů o vašem mozku.

Začněte meditovat s naší vedenou meditací zdarma! Mrkni na youtube!

V 19. století vážní fyzici věřili, že vesmír je naplněn imaginární látkou zvanou luminiferous ether a lékaři věřili, že nemoci způsobují páchnoucí páry zvané miasma. Oba tyto vědecké mýty přežily více než sto let, dokud nebyly nakonec vyvráceny důkazy.

Také pole neurovědy je plné mýtů o mozku. Některé dnes přežívají, hlavně v médiích a v jiných populárně vědeckých knihách a článcích. Tyto mýty nepodporují důkazy, ale opakování a víra. Zde je několik oblíbených mýtů o mozku, kterým lidé stále věří.

Mýtus č. 1: Levá strana vašeho mozku je logická a pravá strana je kreativní

Obecně platí, že žádná část vašeho mozku není výhradně věnována uměleckému nadání, matematickému uvažování nebo jiným psychologickým funkcím. Téměř každá vaše akce a každá vaše zkušenost je vypočítána neurony distribuovanými po celém vašem mozku.

Přečtěte si také: Koupil krachující web, teď s ním chce vzdělávat celé Česko

Jedna část vašeho mozku (mozková kůra) se ve skutečnosti skládá ze dvou polovin nebo polokoulí, ale obě jsou složitě spojeny s mnoha subkortikálními kousky, které tvoří zbytek vašeho mozku. Jednoduše to není tak, že některé neurony v levé hemisféře vytvářejí počítačového inženýra a některé v pravé vytvářejí básníka.

Mýtus č. 2: Kortizol je stres ový hormon a serotonin je hormon štěstí

Všeobecně se věří, že pokud jste ve stres u máte v krvi více kortizolu, a když jste šťastní máte zase více serotoninu. Ve skutečnosti žádný hormon nemá jen jeden konkrétní psychologický účel. Všechny chemikálie, které vytváří vaše psychické vnímání, pracují společně.

Kortizol například zvyšuje množství glukózy v krvi, aby poskytl vašim buňkám rychlý výbuch energie, když váš mozek předpovídá potřebu, ať už se cítíte ve stres u nebo ne. Váš mozek říká vašim nadledvinám, aby uvolnily trochu kortizolu těsně před cvičením nebo se ráno probudily. Kortizol se může uvolňovat během stres u, ale nejedná se o „ stres ový hormon“.

Stejně tak serotonin není „hormon štěstí“. Má mnoho funkcí. Například ve vašem těle reguluje množství tuků. Serotonin ve vašem mozku pomáhá sledovat energii, kterou trávíte a získáváte. Serotonin také pomáhá dalším neuronům předávat informace tam a zpět, protože vytvářejí vaše myšlenky, pocity, vnímání a činy.

Mýtus č. 3: Vaše oči vidí, vaše uši slyší a vaše pokožka cítí

Přemýšlejte o tom, kdy jste si naposledy umyli obličej. Vaše pokožka ucítila uklidňující, teplou vodu. Vaše pokožka ve skutečnosti nemá žádné senzory vlhkosti. Co se tedy děje? Váš mozek tajně kombinuje několik zdrojů informací, včetně dotyku, teploty a vašich znalostí z minulých zkušeností, aby vytvořil pocit, že jste mokří.

Všechny vaše pocity jsou ve skutečnosti počítány ve vašem mozku, nejsou jednoduše detekovány ve světě vašimi smyslovými orgány. Nevidíte očima - vidíte mozkem na základě kombinace toho, co máte v hlavě, a smyslových údajů.

Stejně tak slyšíte svým mozkem, protože vytváří zvuky pouze částečně na základě smyslových dat z vašich uší. Vaše zkušenosti s čichem, chutí a dotekem jsou podobné konstrukce.

Mýtus č. 4: Váš mozek reaguje na události ve světě

Jak procházíte svým dnem, může se zdát, že váš mozek neustále reaguje na události kolem vás. Vidíte roztomilé štěně a usmíváte se. Dostanete injekci a cítíte bolest. Ale v reálu neurony vašeho mozku nesedí nečinné, dokud je svět nezapne.

Místo toho váš mozek neustále hádá, co se může v příštím okamžiku stát, a porovnává své odhady se smyslovými údaji, které přijímá z vnějšího světa a vašeho těla. Tyto odhady jsou semenem, která vedou k vašim činům a vašim zkušenostem.

Ve skutečnosti váš mozek začne tvořit vaše činy a zkušenosti dřív, než obdrží smyslové údaje z vašich očí, uší, nosu. Váš mozek nereaguje na svět - navždy předpovídá, jako kartářka, představuje si, jaký bude váš svět, jak budete jednat a kým budete. Informace předávané vašimi smysly mohou tyto předpovědi potvrdit, nebo je může upravit, což je proces, který můžete znát jako „učení“. Necítíte, jak se toto prediktivní drama děje. Je to tak rychlé a snadné, že máte pocit, že reagujete.

Mýtus č. 5: Zrcadlové neurony jsou speciální buňky, které vytvářejí empatii

Před několika desítkami let někteří vědci pozorovali neurony, které vypadaly, že mají určitý druh symetrie. Zvyšují svou aktivitu, když provedete určitou akci, například mávnete rukou, a také když sledujete ostatní, kteří provádějí podobnou akci. Tyto neurony byly nazvány „zrcadlovými neurony“ pro toto zdánlivě jedinečné chování. Ale ve skutečnosti jsou to jen každodenní neurony zapojené do běžné zázračné predikce.

V každém okamžiku začínají předpovědi vašeho mozku tichými příkazy k pohybu částí těla, jako je úprava srdeční frekvence, stahování střev nebo zvednutí paže. Kopie těchto příkazů se odesílají do vašich senzorických systémů, aby se staly předpovědi toho, co při pohybu uvidíte, slyšíte a cítíte.

Tyto příkazy se někdy provádějí a někdy ne, ale ukazují se, že jsou kritickou součástí vaší schopnosti vnímat vůbec cokoli, včetně akcí jiných lidí. Stejné neurony, které vám pomohou pozdravit přítele, vám umožňují vidět někoho jiného mávat rukou ve vzduchu a chápat to jako pozdrav. Není to „zrcadlení“, je to normální součást prediktivního procesu vašeho mozku.

Mýtus č. 6: Váš mozek ukládá vzpomínky

Mozek neukládá vzpomínky tak, jako počítač ukládá soubory, které lze v případě potřeby najít. Váš mozek rekonstruuje vaše vzpomínky na vyžádání. Tento proces nazýváme „pamatováním“, ale ve skutečnosti je to spíše „sestavování“. A pokaždé, když je vzpomínka sestavena, může být vytvořena různými neurony. Je to také ovlivněno vaší aktuální situací, takže se každý výskyt může v detailech lišit.

To je jeden z důvodů, proč svědectví očitých svědků v soudních procesech může být nespolehlivé. Vzpomínky jsou velmi citlivé na přetváření. V jedné studii o odsouzeních, které později vyvrátily důkazy DNA, bylo 70 procent obviněných odsouzeno na základě svědectví očitých svědků.

Mýtus č. 6½: Nevytváří se vám nové mozkové buňky

Tento mýtus je částečně pravdivý (takže je to jen poloviční mýtus). Většina oblastí lidského mozku nemůže vytvořit nové mozkové buňky, ale některé části ano. Jednou z takových částí je hipokampus, který je důležitý pro učení, zapamatování, regulaci toho, kolik jíte, a další biologické funkce.

Je zajímavé, že mozky mnoha dalších zvířat dokáží vytvořit nové neurony pro většinu svého mozku. Proč my nemůžeme? Někteří vědci se ptají, jestli je to cena, kterou platíme za to, že žijeme dlouhý život. Dlouhá životnost vyžaduje spolehlivou paměť. Váš mozek potřebuje způsob, jak znovu sestavit minulé zkušenosti nejen z doby před několika dny nebo týdny, ale také v rozpětí let. Nové neurony, jako ty, které klíčí ve vašem hipokampu, mohou sloužit spíše k učení se novým věcem a vytváření nových vzpomínek, než aby si pamatovaly (znovu sestavovaly) minulost. Nové neurony v jistém smyslu umožňují vašemu mozku kultivovat vaši minulost jako způsob mapování vaší budoucnosti.

Zdroje: sciencefocus.com, Unsplash

Podobné články