Spánková paralýza – co je to? Nemoc či snad něco nadpřirozeného?

Foto: Unsplash

Spánková paralýza – co je to? Nemoc či snad něco nadpřirozeného?

Párkrát do roka se to někomu přihodí a rozhodně to není nic příjemného. Stává se to obvykle večer při usínání, občas ale i ráno při probouzení. První varianta je ovšem častější. Postižený člověk jakoby „ztuhne“ celé tělo mu doslova ochrne. téměř nemůže dýchat a během toho všechno se mu dějí zvláštní věci. A přes všechny tyto příznaky se o nemoc vlastně nejedná. No jo, ale když to není ne-moc, tak co to teda je? To se už dlouhá léta lidé snaží zjistit. Nic lehkého to ovšem není.

O spánkové paralýze velmi dobře pojednává dokument Noční můra: tajemství spánkové paralýzy. Vystupující v něm lidé spánkovou paralýzu léta zažívají/zažívali na vlastní kůži, a proto je dokument opravdu autentický. Každý z nich o průběhu spánkové paralýzy hovoří úplně stejně. Divné, že? Vždyť oni se mezi sebou navzájem neznají. Tak proč se u nich ty příznaky shodují ? Průběh je tedy vždy stejný: nejprve ochrnou na celé tělo, dokonce ani oči zavřít nemohou, pak se jim začínají zje-vovat různé přízraky, často se jedná o přízraky zvané stínomuž, dále se jedná o jakési obludy či do-konce o jiné lidi. V některých případech na ně tyto přízraky útočí. Někdy se takto postiženým lidem stává, že při tom vystoupí ze svého vlastního těla. Jednoduše vstali z postele, otočili se a viděli sami sebe, jak leží a spí.

V jednom případě si dokonce jeden muž, kterého tato paralýza doprovázela dlouhou dobu formou návštěv dvou příšer, již od dětství. V pozdějším věku si našel přítelkyni. která působila poněkud bláznivě a hlavně byla nadšenec do ezoteriky a magie. Jednou spolu byli na procházce v lese a ona navrhla, ať postaví na zemi kruh z kamínků, tak to udělali. Po chvíli si zakryla oči a začala mluvit něja-ké nesmyslné věty a ten muž se na ni jen díval. Najednou kousek od ní uviděl stát právě ty dvě pří-šery. Ta slečna, ačkoli měla zakryté oči, o nich také věděla a mluvila s nimi, byť ten chlapík nic nesly-šel. Ona mu pak řekla, že ty příšerky mu vzkazují, ať se jich nebojí, že mu nechtějí ublížit.

Další případ pojednává o muži, který spánkovou paralýzou trpěl rovněž od dětství. Jeho však příšery navštěvovaly v různých podobách.Jednou u sebe nechal spát několik přátel, všichni u něj spali. Mačkali se v jedné posteli, když to na něj zase přišlo - viděl jak na něj letí nějaká okřídlená černá bestie s červenýma očima a on ochrnutý s tím samozřejmě nic nemohl dělat, pak příšera zmizela a jeho vzbudil křik jeho kamarádky. Byla úplně k neutěšení a s pláčem mu tvrdila, že jí v noci něco vzbudilo a ona na tom muži viděla ležet černou kočku se svítivě červenýma očima. Ta kočka ležela na jeho hrudi a upřeně se na něj dívala, jako by ho hlídala. Děsivé, že ? Lidé, kteří spánkovou paralý-zou netrpí tyto nestvůry přeci obyčejně nevidí! Ten samý kluk pak vyprávěl, že při jedné paralýze měl dokonce pocit, že zemřel. Prostě tomu věřil. Nic necítil. Byl v jakési prázdnotě. Ta paralýza se mu tak zhoršovala, že si začal myslet, že na ní jednou i zemře. Prostě usne a už se nikdy neprobudí.

Podobných případů je v tomto dokumentu více. Všichni ti lidé, kteří tam o tom vyprávěli říkali, že věří, že ty potvory jsou ztvárněním čistého zla. Jednu dámu při té paralýze napadlo jednomu přízra-ku říci: „Ve jménu Ježíše odejdi!" Ta zrůda dle jejích slov opravdu odešla a ona od té doby má od spánkové paralýzy pokoj a stala se věřící.

Po shlédnutí tohoto dokumentu nejspíš v každém vyvstává otázka, zda opravdu tito démoni existu-jí. Je na každém z nás, zda věří na duchy, či ne. Ale že by existovali takoví démoni, které třeba nikdo, kdo spánkovou paralýzou netrpí, nevidí, démoni, kteří jsou schopni na lidi útočit? Může vám připa-dat, že v případech, které jsou v tomto článku popsány, se jedná jen o sny, nicméně tito lidé tvrdí, že u té spánkové paralýzy většinou ještě nespali, když na ně přišla, dokonce při ní normálně uvažo-vali.

Potkává vás něco takového taky? Nebo věříte na takovéto nadpozemské bytosti, které za normál-ních okolností nejsou vidět? Ať už spánkovou paralýzou trpíte, či nikoliv, je nesmírně důležité zachovat si čistou hlavu. Je to sice těžké, jelikož spánková paralýza je silně děsivá, ale nesmíte se jí poddat! A jedna rada na závěr: pokud jste slabší povahy, raději se na dokument Noční můra: tajemství spánkové paralýzy nedívej-te! A už vůbec ne večer, v noci či dokonce když jste sami doma!

Zdroje:/www.csfd.cz, Unsplash

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář