Proč se lidé neustále hádají? A jak z hádek přejít do harmonického vztahu?

Foto: Freepik

Proč se lidé neustále hádají? A jak z hádek přejít do harmonického vztahu?

Konflikty nikdy nejsou jednoduché

Pro člověka je náročné vždy udržet své emoce na uzdě a skrýt nespokojenost. Není možné být neustále jen dobrým, příjemným a šťastným člověkem.

Nicméně v situaci nevyhnutelného konfliktu je důležité umět konflikt zakončit příměřím. Každý třetí člověk v tuto chvíli narazí a drobná neshoda přeroste do napjatého konfliktu – lidé se mezi sebou přestanou bavit a akorát se hromadí stížnosti a nevole. Nevědí, jak do vztahu navrátit kýžený klid.

V každém páru, kde dochází ke konfliktu (ať už jde o manžele, rodiče a děti nebo kolegy v práci) nejčastěji hlavní příčina hádek spočívá v neschopnosti budovat a vést dialog. Je snazší vztah ukončit a jít si po svém, než se učit druhému naslouchat. A v zápalu hádky je to vůbec nejsložitější.

Přečtěte si také: Recenze eToro - Jsou vaše peníze v bezpečí?

Určitě se to ale dá v každém případě zvládnout! V článku se podrobně dozvíte, jak redukovat konflikty s blízkými na minimum.

Hádky se vyskytují tam, kde není láska, pozornost a péče

Mnoho lidí je přesvědčených, že správně by měl být dospělý člověk samostatnou a nezávislou osobností. Obzvláště často čelí těmto předsudkům muži, od kterých se to také často očekává.

Obraz statečného vojáka, který má chránit před veškerým nebezpečím a eliminovat spory, je kultivován i dnes. Je zde jedno „ale“: váš blízký (ať je to muž, žena či někdo z rodiny) je živá osobnost s úplným spektrem emocí. Stejně jako Vy i on potřebuje lásku a vřelé vztahy.

Mnoho lidí se naučilo podceňovat lidskou potřebu lásky a důvěrných vztahů s blízkými. Nicméně tato potřeba je velmi důležitou součástí emočního života a je pro nás přirozená.

Přečtěte si také: Jak vytvořit webové stránky pomocí Squarespace?

se to může zdát nesmyslné, pomáhá formovat a udržovat obraz válečníka. Chladné emoce a absence důvěry totiž ještě nikoho nedovedly k vítězství – soběstačnosti a umění budovat harmonické vztahy s milovanými lidmi.

Výzkumy z celého Světa dokázaly, že spolehlivost a vřelost ve vztazích nás činí šťastnějšími, z psychického hlediska zdravějšími a upevňují naše sebevědomí. Dobře vztahy z nás dělají silné osobnosti a pomáhají nám vypořádat se se stresem a životními problémy.

ve vztazích vznikají hádky?

Když nejste s partnerem emočně jednotní, vede to k přirozenému protestu vůči nedostatku důvěry ve vztahu. Na první pohled se zdá, že se hádáte kvůli něčemu jinému. Uprostřed hádky, kdy se schováváte za urážlivá slova, se Vás ale druhý vlastně snaží zeptat: „Potřebuješ mě? Mohu se na tebe spolehnout? Důvěřuješ mi? Vážíš si mě?“

Zlomyslnost, podrážděnost, ostrá kritika a mnoho požadavků v průběhu hádky – zde se jedná o zoufalý pokus přimět partnera k otevření dialogu. Není to sice nejšikovnější způsob, ale partner v tu chvíli podléhá stresu a snaží se druhého přimět ke komunikaci nejlépe, jak to v danou chvíli zvládá. Partnerovi jde o to, aby obnovil pocit bezpečí ve vztahu a opět pocítil emoční reakci toho druhého.

Když se ani jedna strana rozepře nezamyslí nad skutečnou příčinou neshody, vlna nevole se ještě zvětší a vede to k náročnému a zdlouhavému konfliktu.

Pokud zvážíte, že člověka ve stavu emoční nejednotnosti může snadno ranit dokonce i maličkost (např. Někdo Vám nestihl zvednout telefon, nevšiml si Vašich nových náušnic, hodinu se zdržel v práci atd.), pak neustálé hádky na této bázi ohrožují vztah a je zde riziko, že se můžete s partnerem dokonce rozejít.

A proč tomu tak je? – Drobné přestupky jsou vnímány jako lhostejnost, pokus o vzdálení se a to již zavání odcizením. Vědci v oblasti psychologie dokázali, že v takové situaci člověk pociťuje ostrou duševní bolest, srovnatelnou s fyzickým utrpením z vážného traumatu či zranění.

Tipněte si, co se bude dít dále? Místo toho, aby lidé překonali své vlastní stížnosti a pokusili se problém řešit otevřenou komunikací, popsali své zkušenosti, začnou si partneři či kdokoliv jiný v konfliktu navzájem vše vyčítat. Pokus o otevřený rozhovor je mylně považován za projev slabosti, zatímco ve skutečnosti je to síla, která nás může dovést až k pochopení a obnovení vřelosti ve vztazích.

Časté případy – poznáváte se v těchto konfliktech i Vy?

Předtím, než se podíváme na jednotlivé fáze vývoje hádek, zastavme se ještě u typických případů jedovatých poznámek, ke kterým dochází mezi různými druhy oponentů. Je to názorná ilustrace toho, jak se na pozadí emoční odtažitosti hádky neustále opakují a lidi provázejí.

Hádky s manželem/manželkou

Představte si, že jste si naplánovali výlet k jezeru se stany, abyste si užili poslední teplé dny v přírodě. Den předtím jste se domluvili na tom, co budete na výletě jíst. Chtěli jste si na ohni opéct buřty, ale hodinu před odjezdem Váš manžel/manželka prohlásí, že chce kuře.

Když v rodině panují dobré vztahy, podobný scénář nevyvolává konflikt – „dobře, tak ať je kuře.“ Pokud ve vztahu chybí důvěra, vzájemné pochopení a respekt, neplánovaný kousek masa nevede ke konfliktu. Tyto páry totiž mají ve zvyku říkat jakýkoliv problém nahlas a snaží se hledat řešení. Nedojde u nich na věty typu: „Vždyť jsme se domluvili, ale ty…“

Podle analogie se hádky rozvíjejí kvůli žárlivosti a dalším vzorcům chování, protože podněcovatel konfliktu se cítí zranitelný. Je možné, že jej pohání strach, způsobený nezpracovaným problémem z dětství. Například partner mohl jako dítě žárlit na matku při jakémkoliv jejím kontaktu s jiným dítětem ve snaze upoutat tak její pozornost.

Hádky s přítelem/přítelkyní

Řekneme, že jste byla u kadeřníka a nabarvila si vlasy sytějším tónem. V tu chvíli jste si neuvědomila, že každý člověk vnímá škálu odstínů různě, zvláště pak partneři. Pokud jste se z havraní brunetky nenabarvila na zářivou blondýnku, pravděpodobně si Váš partner nevšimne, že jste si oživila barvu, dokud mu to sama neřeknete.

Očekávala jste jinou reakci – chtěla jste slyšet alespoň kompliment. Můžete na to také partnera upozornit bez jakýchkoliv výčitek a uvidíte, že efekt bude daleko větší, než když se tím necháte rozladit. Nicméně, pokud vládne v páru hned po emoční blízkosti harmonie, nepovšimnutá změna barvy vlasů se snadno pojme jako vtip, po kterém se muž velice omlouvá a zahrnuje ženu komplimenty.

V opačném případě se dívka automaticky pouští do konfliktu. Cítí se v očích milovaného muže bezvýznamná – ani si nevšiml, že jsem se obarvila. On si mě nevšímá!

Hádky s příbuznými

Ať už jde o matku, otce či sourozence, konflikty mezi nejbližšími příbuznými upřímně bývají nejzoufalejší. Je to dáno tím, že rodiče jsou spolu s ostatními členy rodiny prvními lidmi, od kterých očekáváme bezpodmínečné přijetí, podporu a respekt. Když se v rodině objeví emoční nejednotnost, vztahy jdou z kopce obrovskou rychlostí. Každá taková hádka se postupně nabaluje a hrozí, že nakonec úplně zničí úzké citové spojení a důvěru mezi blízkými. Konflikt se rozvíjí klasickým způsobem: místo pokusu o rozhovor se hromadí nespokojenost, či dokonce urážky.

Hádky s kolegy

Nebývají tak traumatizující, ale není na nich nic příjemného. Kdo by se chtěl denně setkávat s člověkem, který vůči Vám pociťuje hněv a odpor? Nebo vůči komu tyto negativní pocity máte Vy. Konflikt v práci se často vyvíjí kvůli nepřijetí druhého. Tento člověk se Vám stejně jako později vše na daném místě nelíbí. Stává se to a je to normální. Nikdo není povinen zalíbit se všem. Toto je důležité pochopit a přijmout, abyste se naučili naučili druhé vnímat a přijímat takové, jací jsou. (Jen tím, že Vás někdo přijímá, si Vás nezavazuje- všimněte si, že je v tom velký rozdíl.)

Pokud nesouhlasíte s názorem, řešením či výstupem kolegy, navažte poklidný rozhovor bez snahy druhého přesvědčit či zranit. Pravděpodobně máte skutečně rozumné důvody nesouhlasit – pojmenujte je.

Konec konců pokud se kolega ukáže jako „tvrdohlavý beran“, naše argumenty budou vyslyšeny a podpořeny ostatními. Problém bude vyřešen ve Váš prospěch. Možná se na nesoulad úplně nezapomene, nicméně se Vám podaří vyhnout velkému konfliktu – to je hlavní věc.

Jak se vyvíjí konflikt – scénář společný pro všechny typy hádek

Když chybí snaha o obnovení důvěrných vztahů, navázání upřímného dialogu, pojmenování toho co Vás urazilo v průběhu hádky a na konci dojít k pochopení, konflikt se nevyhnutelně promění v začarovaný kruh.

Každá nová hádka způsobuje ještě větší vlnu nevole, emoce se vyostřují a dochází jen k dalším urážkám. Vztahy mezi blízkými lidmi značnou být destruktivní, ničit základy vzájemné úcty, péče a emoční nejednotnost vzrůstá.

Vědci v oblasti psychologie identifikovali tři klíčové modely chování, které se vyskytují v době hádky a výsledně dokáží dovést konflikt až do bodu, odkud není návratu:

Hledání viníka

Klasické chování, kdy se lidé snaží obvinit jeden druhého. Tento způsob vede do slepé uličky. Rychle a spolehlivě zničí vřelý vztah. Cílem partnerů je v takovém případě sebeobrana před obviněními, výčitkami a připomínkami konfliktních situací z minulosti. Ještě není pozdě na omluvu, ale hádky jsou v této fázi často rychle dokončeny, protože dochází k přechodu do druhé fáze.

Negativní tanec

Toto je termín z psychologie. Jeden z partnerů se staví na stranu útočníka a druhému nezbývá nic než se divoce bránit, respektive se vzdálit. Čím silnější druhý partner udržuje emoční distanc, staví stěnu z nenávistí a odměřenosti, tím bodavějším a bolestivějším se stává útok toho prvního. Takový model chování je vlastně o vyhýbání se kritice, která je velmi obtěžující. Hlavní příčinou je úplné morální vyčerpání a nejsilnější emoční hlad. Oba partneři se cítí zranění, urážení a nepotřební a nadále zoufale touží po péči a vzájemném pochopení.

Zničení dobrého vztahu

Poslední stupeň už je pak velmi smutný. Pokud se lidem v rozepři i přes veškerou snahu nepodařilo dojít k upřímnému dialogu se záměrem konflikt urovnat, po hádce se bortí dobré vztahy.

Jak se situace vyostřuje, obě strany postupně ztrácí naději na zlepšení vztahů. Partneři se snaží upozadit všechna svá přání spolu s potřebami a city. Lidé se oddalují. Nejsou schopni konflikt zpětně objektivně rozebrat.

Pro zajímavost – psycholog z Washingtonské univerzity došel k závěru, že 80% manželských párů, které uvízly ve vyostřené situaci, se rozvedou v následujících 3 – 5 letech. Vše se dá ale ještě změnit – přečtěte si, jak na to!

Jak se vyhnout hádkám v soukromí

Náladu může pokazit i menší potyčka. O čem ale vypovídají závažné hádky mezi blízkými? Abyste zabránili vyřčení nenávratných slov a nenávratným činům, je potřeba se naučit dodržovat důležité pravidlo: nevypouštět negativní emoce hned, ale vědomě je probrat.

Tento úkol se zdá být neproveditelný, ale určitě stojí za to sebrat vůli, zatnout pěsti a řídit se určitými pravidly. Pozitivní výsledek se dostaví. Později pravděpodobně nebudete chtít ztrácet čas hněvem, když si vyzkoušíte, že kontrolovaná komunikace funguje.

Když jeden z páru označí svoji nespokojenost klidným tónem a popíše, jaké má v době hádky pocity, druhý obvykle přestane jednat svým obvyklým způsobem – neustálé obviňování, napadání atd. Tím se vytvoří nový, jiný způsob, jak si navzájem naslouchat tak, aby došlo k vyřešení problému.

Vezměte v potaz prověřené rady, které pomohou zabránit hrozícímu konfliktu:

1) Předtím, než začnete na druhého mluvit si pomalu napočítejte do deseti. To pomůže předejít kritice a dostanete emoce pod kontrolu.

2) Na vyjasnění vztahů si vyberte vhodný čas. Možná bývá Váš partner po ránu podrážděný a může snadno vypěnit, protože má například hlad. Necítí se tedy komfortně. Všechny problémy probírejte až po jídle. Taktéž není dobré řešit problémy hned po práci. Počkejte, až se doma uvolníte.

3) Abyste se vyhnuli konfliktu, domluvte si s partnerem „stop signály“. Může to být například libovolné slovo. Když se Váš rozhovor vymyká kontrole a jeden z partnerů se dostává do „bodu varu“, vyslovte stop signál.

Pokud mají oba partneři smysl pro humor, je skvělým způsobem pokusit se z hádky udělat vtip. Alespoň si připomenete, že humor je jednou z vlastností, za které si jeden druhého vážíte.

Instrukce pro ty, kdo chtějí vytvářet harmonické a šťastné vztahy

Zde je pár kroků, které mohou vztah nejen zachránit, ale i obnovit vřelou atmosféru, ve které není místo pro urážky a hádky:

1) Pamatujte, že blízkost, důvěra a náklonnost dodávají pocit bezpečí a komfortu – to je základní potřeba každého člověka. Všichni očekáváme od blízkých a milovaných emoční reakci – ta nám dodává pocit, že k nim patříme. Je to zcela přirozené a normální.

2) Přestaňte spolu bojovat. Vždyť se můžete sjednotit a na destruktivní vzorce chování se zaměřit společně. Komunikujte spolu. Hledejte klidný způsob, jak rozvíjet Váš vztah, aniž byste se navzájem uráželi a ponižovali. Neobviňujte jeden druhého, ale hledejte důvody, proč máte potřebu se obviňovat.

3) Mluvte spolu. Nebojte se být upřímní a otevření. To Vám pomůže pochopit skutečné priority, které způsobují destruktivní chování (strach, stud, smutek). Toto je výborná cesta ke sjednocení.

4) Skutečně si důvěřujte. Řekněte si, co Vás ranilo. Jsou to přesně ta špatně zvolená slova, která nejvíc zraní. Zranitelné místo má každý – z nevydařených vztahů, nebo již z dětství. Dokonce lehký dotyk otevřené rány může vyvolat proud negativních emocí. Řekněte o svých zranitelných místech partnerovi. Možná o nich vůbec nevěděl a ranil Vás zcela nevědomě a neúmyslně.

5) se blízké poslouchat a slyšet. „Emoční hluchota“ vede k nedostatku citlivosti a vztahy narušuje. Pokud víte, že vám partner přijde kdykoliv na pomoc, pocítíte důvěru a vlastní důležitost.

Važte si jeden druhého. Oceňujte se. Vždyť to je tak silná podpora, že Vám pomůže vytvořit harmonické a šťastné vztahy – s manželem či manželkou, s příbuznými i s kolegy.

Zdroje: psychologia.ru; Freepik

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář

Články z dalších našich webů: