Jak sní slepí lidé?

Foto: Unsplash

Jak sní slepí lidé?

Pokud člověk přišel o zrak až později v průběhu života, je samozřejmě možné, že sní o něčem co viděl nebo si dokáže spoustu věcí přestavit. Ale co když se někdo již nevidomý narodí ?

Ne všichni odborníci se shodují na tom, jak slepí lidé sní. Někteří diskutují o tom, že ti kteří se narodili slepí, nejsou schopni zažívat ve svých snech vidění. Zatímco jiní odborníci silně věří, že lidé narozeni slepí mohou mít vizuální sny. 

Ve studii provedené s lidmi, kteří byli od narození slepí, vědci došli k závěru, že měli pohyby očí, které odpovídaly vizuálnímu vybavování snů. Subjekty navíc hlásily, že ve snech skutečně zažívají vizuální snímky. V rámci snění mají však mnohem méně vizuálních obrazců než ostatní.


Zrakovým postižením jsou ovlivněny poznávací procesy, které se vyvíjí zapojením ostatních lidských smyslů. Nevidomý si tak vytváří vlastní představu o světě, často na základě fantazie. 

Ačkoli je jejich vizuální snový obsah omezený, ve snech nevidomých se zdokonalují další smysly.

Mají citlivější čich, chuť, hmat, dokonce i lepší sluch. Přesně to by se mělo více odrážet i v jejich snech. Jejich sny zahrnují realistické příběhy na základě smyslových zážitků, kde komunikují s ostatními.

 

Mají nevidomí noční můry?

Stejně jako vidoucí lidé i nevidomí prožívají noční můry. Výzkum zjistil, že nevidomí lidé mají více snů o cestování, které zahrnuje nešťastné události. Některé z těchto snů by mohly být potenciálně považovány za noční můry. Jedna hypotéza je, že obsah noční můry může odrážet potíže, se kterými se slepí lidé potýkají, když se pohybují v bdělém životě.


 

Zdroje: thelist.com, sleepfoundation.org, Unsplash

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář