Nebezpečí a zdravotní dopady manipulace. Kdy je potřeba vyhledat pomoc?

Foto: Pixabay

Nebezpečí a zdravotní dopady manipulace. Kdy je potřeba vyhledat pomoc?

Manipulace

O manipulaci můžeme mluvit v případě lži. Pokud se jedná o jednorázový únik z nepříjemné situace, nemusí být dopady zvlášť dramatické. Problém nastává v případě manipulace dlouhodobé. S tou se můžeme setkat nejčastěji již v dětství u svých rodičů. Může se nám to ale stát i v dospělosti, například v dlouhodobém partnerství.

Proč se lidé uchylují k manipulaci?

Manipulaci obvykle zvolí jedinci, kteří si sami sebou nejsou příliš jistí. Mohou ji zvolit i lidé, kteří v prostředí manipulace vyrůstali a nevědomě opakují vzorec, který mají zažitý z dětství. Tito lidé často působí velmi sebejistě a mile, takže je náročné je hned rozpoznat.

Obvyklý postup

Prvotní cíl manipulátora je získání veškeré naší náklonnosti a důvěry. K tomu obvykle používá zdánlivě neškodné, avšak přehnané lichocení. V jeho očích se stáváme bezchybnými. Pokud tomuto lichocení podlehneme, dokáže nás později rozhodit jakákoliv kritika. Ve chvíli, kdy se s ní setkáme, totiž odmítáme jak kritiku, tak samotného člověka, který nás kritizoval. Přitom nemusí jít o nic závažného- např. Jemné upozornění na banální chybu z naší strany.

V tuto chvíli již věříme ideji o naší bezchybnosti. Lidé, kteří namítnou cokoliv, co je v rozporu s naším přesvědčením, se nám jeví jako zlí. Tím se manipulované osobě velmi zúží okruh lidí, se kterými se chce stýkat. Dobrovolně se vrací k manipulátorovi, který ji může „zachránit“ před negativními emocemi.

Přečtěte si také: Recenze eToro - Jsou vaše peníze v bezpečí?

Upevnění moci

Obvykle následuje manipulátorova snaha o upevnění moci nad jeho obětí. Může probíhat například formou drobných lží. Manipulátor se nám snaží vštípit, že se určité věci staly jinak, než si pamatujeme. Protože už mu zcela věříme, přichází nejdříve panika- Můžu věřit svým vzpomínkám? Můžu vůbec věřit sama sobě?

Strach jako užitečný nástroj

Poté se často dostaví strach, který už je nám dobře známý a máme ho s manipulátorem propojený. Ochránil nás přeci, když jsme měli strach z cizích lidí. Je tedy pravděpodobné, že uvěříme i jeho verzi minulosti.

Syndrom oběti

Dalším ze způsobů, jak si nás může manipulátor podmanit, je syndrom oběti. To znamená, že manipulátor ze sebe dělá „ hodného chudáka“ , kterému všichni ubližují a křivdí. Tomuto způsobu se odolává velmi těžko. Navíc může použít kombinaci těchto způsobů a poté je velmi náročné rozpoznat, kde končí pravda a začíná lež. Poté za manipulátorem chodíme a v dobré víře se mu snažíme poskytnout útěchu.

Závislost

V tuto chvíli jsme již na manipulátorovi zcela závislí a ztrácíme vlastní identitu. Manipulátor nyní může bezpečně změnit svá tvrzení- on je dokonalý a bezchybný. Dokonce může začít hledat chyby na nás. Pokud se tím necháme zmást a stále mu zcela věříme, závislost se prohlubuje a náš život se nečekaně stává velmi negativním.

Přečtěte si také: Jak vytvořit webové stránky pomocí Squarespace?

Takový typ manipulace se bohužel velmi často děje mezi blízkými lidmi, kteří nás dobře znají. Je velmi náročné si vůbec uvědomit, že jsme manipulováni. Pokud si to uvědomíme, zpravidla to nechceme vidět, protože by tím manipulátor, kterého považujeme za Boha, klesl v našich očích. Lidé, kteří byli manipulováni v dětství, mohou být v dospělosti nezodpovědní, až dětinští. Toto chování pak bývá okolím odsuzováno. To je pro manipulovaného člověka jen potvrzením, že jeho manipulátor měl pravdu, že jsou lidé zlí. Často se pak dobrovolně vrací.

Kudy ven?

Mají tito lidé vůbec šanci? Ano, mají. I přes velkou nedůvěru v okolí se najdou lidé, kteří mohou takto ovlivněným jedincům pomoci. Mohou to být buď dlouholetí přátelé, nebo naopak zcela nový vztah. Nejprve si potřebují získat důvěru manipulované osoby. Na první pohled se to může zdát jako další manipulace. To může prověřit jen čas. Každopádně získat důvěru takových lidí může trvat i několik let. Ve chvíli, kdy manipulovaná osoba uvěří novému vztahu, má tendenci si na oné osobě vytvářet novou závislost. Je třeba, aby si toho byly obě strany vědomy. Manipulovaný v tuto chvíli potřebuje posílit sebedůvěru. K tomu mohou pomoci i drobné, pravidelné činnosti, za které ale nese plnou odpovědnost. (Pro začátek to může být například výhradní péče o psa nebo domácnost) Je nesmírně důležité překonat stereotyp závislosti na jiné osobě.

Zdravotní dopady

V tuto chvíli může být velmi prospěšné, když daná osoba podstoupí psychoterapii. Při pohledu zvnějšku se může zdát, že se situace v tuto chvíli lepší. Manipulovaný ale právě v tuto chvíli prožívá nejkrušnější období svého dosavadního života. Většinou se totiž jedná o dospělé lidi. Očekává se od nich zdravá sebedůvěra a samostatnost. Obvykle se tomu lidé učí již v průběhu dospívání. Manipulovaná osoba procitá a začíná si vlivy na svůj dosavadní život obvykle plně uvědomovat až v dospělosti. Může prožívat velmi negativní emoce – stud, pocit nedostatečnosti a dokonce i zahanbení. I přes zdánlivé osvobození takový člověk nadále prožívá obrovskou míru stresu. Často se ho snaží zahnat nezdravým životním stylem a jiným poškozováním sebe sama. To mu ale přináší jen dočasnou úlevu a po nějaké době vše začíná nanovo. Všechny tyto projevy mají velmi negativní dopady na zdraví i jeho, již tak namáhanou psychiku.

Odborná pomoc

V tento moment je opět vhodné zvolit psychoterapii, která může jedinci pomoci vyrovnat se s minulostí, či dokonce nasměrovat k vhodnějším metodám zvládání stresu. Mezi první se řadí sport, nebo jakýkoliv pravidelný pohyb. Říká se, že ve zdravém těle je zdravý duch. Nicméně, pokud duše utrpěla poranění, je skutečně důležité vyhledat psychologickou pomoc. Dále existují dechová cvičení, sloužící k uvolnění. Určitě také stojí za zmínku psaní deníku. Do něj se můžete vypsat skutečně z čehokoliv. Tento deník dále může být velkým pomocníkem při psychoterapiích. Toto je jen pár typů a pravděpodobně Vás uklidňuje a naplňuje zcela jiná činnost. Věnujte se jí. Tím se totiž věnujete sami sobě, nikoliv přáním a představám manipulátora. Následně budete mít dobrý pocit, že sami víte, co Vás skutečně těší.

Pokud máte pocit, že jste omezováni něčí manipulací, neváhejte si říct o pomoc. Stejně tak neváhejte alespoň zkusit pomoct člověku ve vašem okolí, který je zjevně manipulován. Manipulovaný si po čase uvědomí, co jste pro něj udělali. Vězte, že bude Vaším věrným přítelem. Člověk, který takzvaně procitne, dočasně ztratí veškeré jistoty. Protože je zvyklý mít jistotu v někom jiném, zpravidla hledá novou osobu, na kterou by se mohl upnout. Jestliže si manipulovaný neuvědomuje, čeho se dopouští, je velmi pravděpodobné, že do bludného kruhu opět spadne. Je nesmírně důležité, aby si v tuto chvíli nevyčítal své momentální rozpoložení a dal vzniku sebedůvěry čas. Také je důležité mít ve svém okolí někoho, komu může věřit. Spolu s manipulací často souvisí výčitky svědomí manipulované osoby, nikoliv manipulátora. Ten zpravidla výčitky nemá. Je potřeba je taktéž eliminovat, aby nedošlo k navrácení do zažitého stereotypu. V momentě, kdy Vás výčitky svědomí přepadnou, se věnujte činnosti, která vyžaduje Vaši 100% koncentraci a neumožní Vám výčitky dále rozvádět. Pokud na Vás takové stavy doléhají, v první řadě si odpusťte, co prožíváte. Tím zamezíte návalu dalších výčitek a dalších negativních emocí. V tuto chvíli se také můžete ze svých pocitů vypsat, pokud právě nemáte v nejbližším okolí člověka, kterému byste se chtěli svěřit. Určitě tyto stavy proberte s psychoterapeutem. Získá tím lepší obraz celkové situace a jeho pomoc bude efektivnější.

Svoboda

Dostat se z bludného kruhu manipulace nemusí být vždy snadné, ale určitě to stojí za to! Nebojte se požádat o pomoc odborníky, či své okolí. Až začněte objevovat své skutečné Já, stane se Vám už samotné objevování zdrojem pozitivních emocí a optimismu. Pravděpodobně zjistíte, že jste se zbytečně shazovali. Se vzrůstající sebedůvěrou pomalu ale jistě uchopíte svůj život do vlastních rukou a pochopíte pravý význam slova svoboda. Neváhejte se osvobodit, stojí to za to!

Zdroj: Pixabay

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář

Články z dalších našich webů: