8 Základních psychologických faktů, které byste měli vědět!

Foto: Unsplash

8 Základních psychologických faktů, které byste měli vědět!

Psychologie je zdrojem fascinace pro mnoho lidí. Naučením se základům chování a lidské mysli mohou lidé lépe porozumět sobě i ostatním. Psychologové také hrají zásadní roli ve zdravotní péči tím, že se starají o jednotlivce, kteří mají problémy s duševním zdravím, provádějí psychoterapii, zkoumají možnosti léčby a učí pacienty, jak efektivně zvládat jejich příznaky.

U některých lidí je zájem o psychologii poháněn touhou pokračovat v kariéře oboru. Jiní se možná budou chtít dozvědět více ze zvědavosti nebo proto, že přemýšlejí o konzultaci s psychologem o pomoci při řešení zdravotních problémů. Bez ohledu na důvod Vám bude dobře sloužit budování lepšího porozumění témat, jako jsou emoce, motivace, poznání, láska, komunikace a výzkumné metody.

Psychologie se na první pohled může zdát obrovským a skličujícím tématem, ale pochopení několika základních faktů Vám může usnadnit začátek. Jakmile dobře porozumíte základům, budete lépe připraveni prozkoumat různé způsoby, jak může psychologie pomoci zlepšit Váš každodenní život, zdraví a pohodu.

Přečtěte si také: Recenze eToro - Jsou vaše peníze v bezpečí?

Psychologie je studium mysli a chování

Psychologii lze definovat jako studium duševních procesů a chování. Termín pochází z řeckých slov psyché, což znamená „dech, duch, duše“, a logie, což znamená „studium“. Psychologie ne vždy existovala jako dnes. Ve skutečnosti je považován za relativně mladou disciplínu, i když, jak vysvětlil jeden významný psycholog, má krátkou minulost, ale dlouhou historii.

Psychologie vycházela z biologie a filozofie a úzce souvisí s dalšími obory, včetně sociologie, medicíny, lingvistiky a antropologie. Psychologie se rychle rozrostla a dnes hraje ve světě obrovskou roli. Psychologové jsou zaměstnáni v nemocnicích, na klinikách duševního zdraví, ve školách, na vysokých školách a univerzitách, ve vládních agenturách, soukromých firmách a soukromých ordinacích. Plní širokou škálu úkolů a rolí od léčby duševních chorob přes provádění výzkumu až po ovlivňování politiky veřejného zdraví.

Psychologie se spoléhá na vědecké metody

Jedním z nejběžnějších mýtů o psychologii je, že jde pouze o „zdravý rozum“. Problém spočívá v tom, že psychologický výzkum pomohl prokázat, že mnoho věcí, o nichž si myslíme, že jsou jen zdravým rozumem, ve skutečnosti nejsou vůbec pravdivé. Pokud by zdravý rozum byl tak běžný, jak lidé říkají, pak by se lidé nezabývali chováním, o kterém vědí, že je pro něj špatné, jako je kouření nebo konzumace nezdravého jídla.

Když psychologové zpochybňují některé naše mylné představy o tom, jak a proč se lidé chovají tak, jak se chovají, dokážou poskytnout odpovědi, které pomohou vyřešit problémy v reálném světě. Psychologie se při vyšetřování otázek a vyvozování závěrů spoléhá na vědecké metody. Pomocí empirických metod jsou vědci schopni objevit vztahy mezi různými proměnnými. Psychologové používají ke studiu lidské mysli a chování řadu technik, včetně naturalistického pozorování, experimentů, případových studií a dotazníků.

Přečtěte si také: Jak vytvořit webové stránky pomocí Squarespace?

Psychologie se na věci kouká z více pohledů

Na témata a otázky v psychologii lze pohlížet mnoha různými způsoby. Každá perspektiva pomáhá přispět k nové úrovni porozumění tématu. Mezi hlavní perspektivy v psychologii patří:

 • Biologická perspektiva
 • Kognitivní perspektiva
 • Behaviorální perspektiva
 • Evoluční perspektiva
 • Humanistická perspektiva
 • Představte si například, že se psychologové snaží pochopit různé faktory, které přispívají k šikaně. Jeden výzkumník by mohl vzít biologickou perspektivu a podívat se na roli genetiky a mozku. Jiný může zaujmout behaviorální perspektivu a podívat se na to, jak je šikanování chování posíleno prostředím. Jiný by mohl vzít sociální perspektivu a analyzovat dopad skupinového tlaku. Žádná jediná perspektiva není správná. Každý z nich přispívá k tomu, jak dané téma chápeme, a umožňuje vědcům analyzovat nesčetné vlivy, které přispívají k určitým činnostem. Poté mohou přijít s mnohostrannými řešeními pro boj s problematickými akcemi a podporou lepších výsledků a zdravějšího chování.

  Psychologie má své podobory

  Kromě mnoha různých pohledů existuje mnoho oborů psychologie. Psychologové se často rozhodnou specializovat na konkrétní oblast. Mezi největší podobory v psychologii patří klinická psychologie, psychologie osobnosti, kognitivní psychologie, vývojová psychologie a sociální psychologie.

  Typ psychologa, kterého potřebujete, může záviset na typu problému, kterému čelíte. Pokud trpíte emocionálními nebo psychologickými příznaky, možná budete potřebovat klinického nebo poradenského psychologa. Máte-li otázku, zda se vaše dítě vyvíjí normálně, zkuste se zeptat vývojového psychologa.

  Někteří psychologové pracují v oblasti duševního zdraví, léčí pacienty s psychiatrickými poruchami a psychickými problémy. Podobory, jako je klinická, poradenská a psychologická psychologie, se zaměřují na pomoc lidem s problémy duševního a fyzického zdraví.

  Další psychologové pracují v aplikovaných podoborech, jako je forenzní psychologie a průmyslově-organizační psychologie, při řešení problémů v reálném světě. Ještě další psychologové zaměřují svou práci na výzkum, aby přispěli k našemu porozumění lidské mysli a chování. Tito psychologové se mohou specializovat na určitou oblast, jako je vývoj, sociální chování, poznávání nebo osobnost.

  Psychologie je více než duševní zdraví

  Když přemýšlíte o psychologii, představujete si, že si terapeut zapisuje poznámky, když klient vypráví zážitky z dětství? I když je terapie rozhodně velkou součástí psychologie, není to jediná věc, kterou psychologové dělají. Mnoho psychologů ve skutečnosti vůbec nepracuje v oblasti duševního zdraví. Psychologie zahrnuje další oblasti, včetně výuky, výzkumu a poradenství.

  Duševní zdraví je jistě hlavní oblastí zájmu v psychologii, ale psychologové také dělají věci, jako je pomoc sportovcům se zdokonalováním jejich motivace a mentálního zaměření, pomoc s navrhováním bezpečných a užitečných produktů a pomoc podnikům pochopit, jak ovlivňovat spotřebitele.

  Psychologie je všude kolem nás

  Psychologie není jen akademický předmět, který existuje pouze v učebnách, výzkumných laboratořích a v kancelářích pro duševní zdraví. Principy psychologie lze vidět všude kolem nás v každodenních situacích.

  Televizní reklamy a tiskové reklamy, které každý den vidíte, se spoléhají na psychologii při vývoji marketingových sdělení, která ovlivňují a přesvědčují lidi, aby si koupili inzerované produkty. Webové stránky, které pravidelně navštěvujete, využívají psychologii k pochopení toho, jak lidé čtou, používají a interpretují online informace.

  Psychologie může také hrát roli při zlepšování vašeho zdraví a pohody. Například porozumění některým základním principům psychologie chování může být užitečné, pokud se snažíte prolomit špatný zvyk a zavést nové postupy. Dozvědět se více o některých věcech, které motivují chování, může být užitečné, pokud se snažíte dodržovat plán hubnutí nebo cvičební režim. Překonávání fóbií, zvládání stresu, zlepšování komunikačních dovedností a lepší rozhodování jsou jen některé z věcí, s nimiž může psychologie pomoci.

  Psychologie má mnoho profesních cest

  Pokud má Vaše dítě problémy ve škole, můžete požádat o radu školního psychologa, který se specializuje na pomoc dětem při řešení akademických, sociálních, emocionálních a dalších problémů. Pokud máte obavy o staršího rodiče nebo prarodiče, možná budete chtít konzultovat s vývojovým psychologem, který je speciálně vyškolený a má znalosti v otázkách souvisejících s procesem stárnutí.

  Abychom mohli určit, která profesionál je pro Vaše potřeby ten pravý, je dobré pochopit některé z různých požadavků na školení a licence pro různé specializované oblasti. Pokud se snažíte vybrat psychoterapeuta, může být užitečné dozvědět se více o tom, kteří odborníci jsou schopni poskytovat terapeutické služby.

  Pokud uvažujete o oboru psychologie, můžete si vybrat z mnoha kariérních cest. Závisí to do značné míry na Vaší úrovni vzdělání a pracovních zkušenostech, proto je důležité prozkoumat požadavky na školení a licence ve vybrané oblasti specializace. Mezi několik možných kariérních možností patří klinická psychologie, forenzní psychologie, psychologie zdraví a průmyslově-organizační psychologie.

  Psychologové zlepšují lidské životy

  Mezi hlavní cíle psychologie patří popsat, vysvětlit, předvídat a zlepšit lidské chování. Někteří psychologové toho dosahují tím, že přispívají k našemu základnímu pochopení toho, jak lidé myslí, cítí a chovají se. Jiní pracují v aplikovaném nastavení a řeší problémy v reálném světě, které mají dopad na každodenní život.

  A nakonec mnoho psychologů věnuje svůj život pomoci lidem, kteří se potýkají s psychologickými problémy. Tyto profesionály najdete v nemocnicích, na klinikách duševního zdraví, v soukromých ordinacích a v jiných zařízeních, kde diagnostikují psychologické poruchy a poskytují psychoterapii lidem ze všech oblastí života.

  Co si zapamatovat

  Psychologie je bohatý a fascinující předmět, který má praktické aplikace v mnoha oblastech života. Pokud jste se někdy chtěli dozvědět více o tom, proč lidé myslí a jednají tak, jak jednají, pak je studium psychologie skvělým způsobem, jak získat lepší vhled do lidské zkušenosti. Psychologie má silný dopad na dnešní svět. Náš každodenní život je hluboce ovlivněn interakcí biologie, vztahů a duševních procesů. Psychologové jsou schopni porozumět úloze, kterou tyto faktory hrají při ovlivňování zdraví, štěstí a celkové pohody.

  Zdroje: verywellmind.com, Unsplash

  Podobné články

  0 Komentářů

  Napište komentář

  Články z dalších našich webů: