Jak být tou nejpříjemnější a nejoblíbenější osobou v místnosti?

Foto: Unsplash

Jak být tou nejpříjemnější a nejoblíbenější osobou v místnosti?

Je to nepříjemná pravda, ale být sympatický podstatně usnadňuje život. To neznamená, že obětujete své hodnoty, základní přesvědčení nebo zdravý rozum, abyste si rozuměli s absolutně všemi. Znamená to však, že víte, jak se chovat způsobem, který vám umožní nejen spojit se s ostatními, ale zároveň být vnímán jako důvěryhodný a spolehlivý.

Naštěstí být sympatický je dovednost, kterou si můžete postupem času vyvinout, ne něco, co vrozeně máte nebo nemáte. Tady je několik triků, které vám pomohou začít:

Upřímně komplimentujte ostatní

Když na někom něco oceníte, ať už jde o to, jak zvládá situaci, jeho silné stránky nebo mu pochválíte jeho účes člověk si vás zapamatuje a automaticky si vás o kousíček oblíbí. Na každém se vždy najde něco pozitivního a to, aby se kolem vás ostatní cítili dobře, je důležité.

Existuje však upozornění: ujistěte se, že lichocení je pravé. Bezmyšlenkovitě komplimentovat ostatní není efektivní. Vypadá to falešně a stáváte se tím ještě méně důvěryhodní. Ale když si na nich něčeho upřímně ceníte, nezapomeňte jim to říct.

Ptejte se více na životy ostatních

Když konverzujete s ostatními, ujistěte se, že se nesoustředíte nejen na vás, vaše problémy, váš život a vaše názory. Ve skutečnosti přistupujte ke konverzacím s úmyslem, že to není příležitost, abyste vyložili každou svou stížnost na jinou osobu, ale možná příležitost, abyste někoho lépe poznali, něco se od něj naučili nebo navázali nový kontakt.

Předpokládejte, že vás má každý něco naučit

Skvělým způsobem, jak zajistit, že budete ke konverzacím přistupovat zdravě, je předpokládat, že každý člověk, kterého znáte, vás má něčemu naučit. Všechno, co existuje a pochází z mysli jiné lidské bytosti. Tímto také zajistíte, že budete osobu doopravdy poslouchat.

Pokládejte hlubší otázky

Místo toho, abyste se ptali na něčí den nebo jeho názory na věci, které mohou být rozporuplné nebo vzrušující, jako je politika, položte dobré a hluboké otázky. Zeptejte se na co jsou nejvíce hrdí, na čem právě teď pracují, jaký je jejich konečný cíl do budoucna, jaký typ osobnosti by si připsali.

Požádejte o radu

Když se ostatních zeptáte na jejich odbornost, moudrost nebo názor, nejen že potenciálně dostáváte skvělé rady pro sebe, ale také využíváte jejich silné stránky, díky nimž se někdo cítí dobře.

Pokud jste na negativně emočním místě, nevyhledávejte nikoho, kdo vám není velmi blízký

Pokud se cítíte vážně špatně pokuste se dostat z kontaktu s lidmi, kteří by nemuseli váš stav chápat a mohlo by se stát, že by si vás samotné později spojovali se špatnými emocemi. I když je pravda, že potřebujete podpůrný systém, o který se můžete opřít v dobách nouze, je také pravda, že důsledné vykládání všech vašich emočních rozrušení na ostatní je nejrychlejší způsob, jak lidi vytlačit a zničit vztahy. Svěřujte se jenom blízkým lidem. Mějte však na paměti, že váš postoj a energie ovlivní, zda s vámi chtějí nebo nechtějí trávit čas ostatní, a pokud neustále přinášíte z jakéhokoliv důvodu špatnou energii, některé lidi to absolutně odvrátí.

Nesnažte se zapůsobit

Nemusíte nutit ostatním závist nad tím, kdo jste a co jste udělali. To nepodporuje spojení. Místo toho s nimi sdílejte, kdo jste, na čem vám záleží, v co doufáte a co si myslíte o zajímavých předmětech. To pomůže lidem poznat, kdo jste, nejen to, čeho jste dosáhli navenek.

Ale také nesnižujte své úspěchy

Současně, pokud jste ve svém životě udělali něco působivého, snažit se to podceňovat nebo jednat přehnaně pokorně je špatný krok. Nakonec to vypadá, jako byste si o sobě mysleli tolik, že jste se nedokázali přimět k tomu, abyste byli upřímní. Mluvte jasně, stručně a přímo o tom, co jste udělali, a proč jste na to hrdí. Lidé budou srdečně reagovat, pokud jste skuteční přátelé.

Přestaňte si stěžovat

Stížnost není sociální nástroj a jako takový byste ji měli přestat používat. Pokud si stěžujete na pouto s ostatními nebo se o něj opíráte jako o konverzaci, když nemáte co jiného říct, musíte obohatit své zájmy a témata ke konverzacím. Když totiž mluvíte špatně o vztazích s ostatními, lidé neví jestli nahou nemluvíte takto i o nich.

Zrcadlová řeč těla a řečové vzorce

Skutečně důležitou součástí toho, jak vás ostatní mají rádi, je přimět je, aby pochopili, že jste „jejich typ“. Můžete to udělat zrcadlením jejich řeči těla nebo používáním nepatrných výrazů, které používají. To vám pomůže nejen lépe porozumět, ale také to umožní ostatním, aby se ve vaší přítomnosti cítili klidnější a „doma“. Velmi jim to pomůže k otevření se.

Zdroje: www.forbes.com, Unsplash

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář