Meditace lásky: Naučte se milovat sami sebe

Foto: Unsplash

Meditace lásky: Naučte se milovat sami sebe

Klíčové poznatky:

Chceme-li se těšit ze zdravých vztahů s druhými, měli bychom se nejprve naučit milovat sami sebe

Meditace nám pomáhá vyrovnat se s kolotočem emocí, které láska může přinášet

Vyzkoušejte 8 meditací pro lásku a vztahy

Předně: abychom mohli sdílet svou lásku s druhými, je důležité naučit se ji směřovat dovnitř. Naše schopnost sebelásky se často prolíná s tím, jak milujeme druhé. Pokud se tedy dokážeme chovat k sobě s jemností a soucitem, jsme lépe vybaveni k tomu, abychom stejnou kvalitu mysli přenesli i na lidi kolem sebe.

Přečtěte si také: Koupil krachující web, teď s ním chce vzdělávat celé Česko

"Pokud by opravdu blízký přítel prožíval těžké období, v žádném případě bychom s ním nemluvili tak, jak v duchu mluvíme sami se sebou," říká Andy Puddicombe, spoluzakladatel společnosti Headspace a bývalý buddhistický mnich. "Pokud se nám podaří začít přistupovat k vlastním myšlenkám a pocitům stejně jemně a laskavě, jako bychom se obrátili na někoho jiného, pak najednou meditace začne plynout a bude nám připadat mnohem snazší."

Lásku k sobě samému můžeme pěstovat tak, že se zaměříme na posilování sebeúcty. A to z velké části závisí na příbězích, které si neseme o tom, jací jsme lidé; příbězích, které jsou často formovány naší výchovou, zázemím a tím, jak nás milovali - nebo nemilovali - druzí. Skutečná sebeúcta vychází z klidné mysli, která se již neztotožňuje s negativními myšlenkami a pocity zakořeněnými v minulosti. Místo toho díky meditaci rozpoznáme myšlenky takové, jaké jsou: pomíjivé.

Během meditace je přirozené, že mysl bloudí a zabývá se starými formami vnitřního dialogu, kterými jsme zvyklí se bavit. Když se to stane, můžeme se vrátit k technice zvané notování, která nám pomůže mysl zklidnit a utišit. Když se zničehonic objeví rušivá myšlenka, stačí ji na chvíli jemně vzít na vědomí: "No jo, přemýšlení." Nebo: "Ach ano, pocit." Poté, co jsme ji zaznamenali, máme pocit, že jsme se s ní vypořádali, a díky tomu je snazší ji nechat odejít a vrátit se k dechu, který nás udržuje ukotvené tady a teď. Když se to stane znovu, což se stane, použijeme stejný přístup. Opakovaně trénujeme mysl, aby se zbavila starých myšlenkových vzorců a dějů. A tak vytváříme prostor pro růst zdravého sebevědomí.

Pomocí praxe můžeme začít stejnou techniku uplatňovat v každodenním životě: nedovolit, aby naše myšlenky nebo pocity měly nadměrný vliv na naši mysl a jednání. Zaznamenávání nám pomáhá vytvořit si malý odstup od toho, co si myslíme a cítíme, což znamená, že se do toho všeho tolik nezapojujeme. V konečném důsledku to vytváří klidnější a sebejistější stav mysli - základ pro pěstování harmonického vztahu se sebou samým i s ostatními.

Přečtěte si také: Jak vytvořit webové stránky pomocí Squarespace?

Meditace pro lásku

Když jde o pěstování a upevňování vztahů s lidmi, které milujeme, některé prvky jsou mimo naši kontrolu. Nemůžeme ovlivnit, jak budou druzí myslet nebo jednat vůči nám. Co však můžeme ovlivnit, je to, jaký k nim máme vztah a jak na ně reagujeme. Meditací vytváříme ve své mysli prostor a podmínky, které jsou příznivé pro rozvoj zdravých a laskavých vztahů.

Důsledným cvičením zvyšujeme uvědomění svých myšlenek a pocitů a nacházíme stabilitu mysli, která nereaguje, když se objeví spouštěcí emoce. Když si lépe uvědomíme, jak se mysl obvykle chová, máme menší sklon zapojovat se do případných konfliktů nebo obviňování. Namísto toho se staneme zkušenějšími v chápání úhlu pohledu někoho jiného.

A další klíčový prvek zdravého vztahu, empatii, lze meditací také pěstovat. Když totiž sedíme s myslí, učíme se méně odsuzovat své vlastní myšlenky, což nám zase pomáhá méně odsuzovat myšlenky a činy druhých. Jak říká Andy: "Empatie nevyžaduje, abychom prožili totéž co druhý člověk, stačí, když mu vyjdeme vstříc tam, kde se právě nachází."

A ačkoli se sex a meditace mohou na první pohled zdát jako nepravděpodobní partneři, výzkumy ukazují, že meditující lidé vykazují lepší sexuální touhu, sexuální vzrušení, sexuální uspokojení a celkovou sexuální funkci než nemeditující. Klidnější, méně stresovaná mysl má více prostoru pro intimní vztahy.

Při meditaci pro lásku a vztahy můžeme použít mnoho technik, včetně vizualizačních meditací, při nichž si můžeme představit svého partnera jako příjemce naší praxe, a konkrétně meditace milující laskavosti, při níž směřujeme dobrou vůli k sobě a následně k druhým.

Zdroje: headspace.com, Unsplash

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář

Články z dalších našich webů: