Šest tipů, jak se postavit proti špatnému chování

Šest tipů, jak se postavit proti špatnému chování

Sociální psychologové důsledně zjišťují, že lidé jsou mnohem ochotnější jednat v případě zjevné nouze, než když se ocitnou v nejednoznačné situaci. V jedné studii vědci porovnali míru pomoci těm, kteří slyšeli nejednoznačnou nouzovou situaci (hlasitý náraz v jiné místnosti), ve srovnání s jednoznačn