4 Tipy: Jak překonat své limity?

4 Tipy: Jak překonat své limity?

Většina lidí si připouští, že mají větší potenciál než ten, jaký projevují. Na určité úrovni vědění jsou si jisti, že jsou mnohem schopnější a že mají na něco „většího“, ale často se jim nedaří přijít na to, co to je nebo jak toho dosáhnout.