Štěstí, placebo a pověry. Jak očekávání mohou změnit naše štěstí.

Foto: Unsplash

Štěstí, placebo a pověry. Jak očekávání mohou změnit naše štěstí.

Začněte meditovat s naší vedenou meditací zdarma! Mrkni na youtube!

Profesorka Giora Keinan na univerzitě v Tel Avivu studuje pověry. V jedné studii (2002) se Keinan zajímala o starou pověru o klepání na dřevo - tu určitě znáte. Když někdo navrhne, že by se mohlo stát něco špatného, ​​něco, nad čím nemáme žádnou kontrolu, klepáme na dřevo, dotýkáme se dřeva nebo prostě říkáme „ťuk na dřevo!“ odvrací to zlé od nás. Někdy rituál vyvoláme, když si přejeme, aby nám přišlo trochu štěstí. Dotýkání se dřeva je vnímáno jako způsob, jak se vyhnout smůle, kterou by přání štěstí mohlo přinést.

Klepání na dřevo mělo rozptýlit duchy 

Klepání na dřevo nebo dotýkání se dřeva je příkladem „apotropaického“ rituálu (apo z řečtiny znamená „pryč“ a trepein z řečtiny znamená „odvrátit se“.) 

Apotropaický rituál je takový, který má udržet neštěstí a smůlu co nejdál to jde. Vědci, kteří studují původ pověr, vystopovali tuto pohanskou pověru, která věřila, že duchové žijí na stromech. Dotknutí se stromu nebo klepání na něj upozornilo duchy na vaši žádost, aby se smůla vyhnula, nebo to mohlo sloužit jako rozptýlení, takže duch zamýšlený na ubližování vám nebo vaší rodině zapomněl na své zlé úmysly.

Přečtěte si také: Koupil krachující web, teď s ním chce vzdělávat celé Česko

Studie

Keinan prováděla rozhovory se studenty za dvou různých podmínek. První skupina studentů byla ve velkém stres u - chystali se na velkou zkoušku. Druhá skupina studentů sloužila jako kontrolní skupina a byli dotazováni v pravidelný den bez testu.

Během rozhovorů byla oběma skupinám studentů položena řada otázek. Některé byly cílovými otázkami, které se týkaly rakoviny v rodinách studentů, vážných dopravních nehod, kde mohlo dojít k úmrtí, a zdravotního stavu studentů obecně. Rovněž jim byly položeny doplňující otázky ohledně jejich oblíbené televizní show a sportů, které hráli. Výplňové otázky byly k tomu, aby udržely studenty v nevědomí o skutečném účelu studie, takže by své odpovědi na cílové otázky neměnili. Tazatel věnoval velkou pozornost tomu, zda studenti klepali na dřevo (nebo dokonce nahlas řekli „ťuk ťuk na dřevo“). Poté studenti vyplnili dotazník určený k měření jejich touhy po ovládání událostí ve světě kolem nich.

Výsledky studie

Za prvé, polovina ze 108 studentů ve studii zaklepala na dřevo a většina z nich zaklepala při otázce o rakovině v jejich rodinách. Čím více byli studenti ve stres u, tím větší byla pravděpodobnost, že budou klepat na dřevo a čím vyšší byla touha po ovládání, tím pravděpodobnější bylo, že student použije pouze větu (ťuk ťuk na dřevo). Obecně platí, že čím jsme vy stres ovanější, tím menší kontrolu máme, tím větší je pravděpodobnost, že se budeme kompenzovat rituálem a pověrou.

Howard Brody (2010) navrhl, že by mohlo existovat spojení mezi rituály a placebo efektem. Účinnost obou závisí na očekávání výsledku. Čím silnější je očekávání účinnosti rituálu nebo „léku“, tím lepší je výsledek. Brody definuje rituály, jako je klepání na dřevo, jako úmyslné, záměrné akce, do kterých vstupujeme, abychom světu dali smysl. 

Placebo efekt je změna našeho zdraví způsobená nějakým symbolickým nebo ritualizovaným aspektem léčby. Oba fungují, i když ne pro každého, kvůli našim očekáváním.

Zdroje: psychologytoday.com, Unsplash

Podobné články