Toxická přátelství: Jak je rozpoznat a co s nimi dělat?

Foto: Unsplash

Toxická přátelství: Jak je rozpoznat a co s nimi dělat?

Přátelství jsou důležitou součástí našeho života. Dodávají nám stabilitu, životní směr, podporu. Zahánějí pocit osamění, pomáhají nám být v životě šťastnější. Tato základní sociální struktura nám pomáhá se ve společnosti lépe orientovat a zapadnout do ní, pomáhá nám najít své místo. Kvalitní a dlouhodobá přátelství mohou mít také zásadní vliv na délku našeho života a dobrý zdravotní stav. Pomáhají snižovat šance onemocnění, jakými jsou deprese, nebo úzkost.

Co když se ale ocitneme v přátelském vztahu, který pro nás tak dobré benefity nemá? Ba dokonce v takovém, který nám ubližuje? Jak rozpoznat, že se nacházíme v „toxickém“ vztahu? A co dělat, když se v takovém nezdravém vztahu ocitáme?

Toxická přátelství nás emočně vysávají. Namísto kýžené podpory se cítíme shazováni, ponižováni. Mohou mít mnoho forem a podob, ale dva výše zmíněné znaky jsou pro ně zásadní.

Jak rozpoznat nezdravý přátelský vztah?

V každém vztahu narazíme na vrcholy, ale také dna. Fakt, že s někým momentálně nevycházíme, protože některý z nás prožívá těžké životní období, ale nemusí ještě znamenat, že se jedná o toxický vztah. Je ale důležité rozeznat, zda má náš přítel jen špatný den, nebo se jedná o způsob, jakým s námi komunikuje vždy.

Dobrý přítel se nám omluví za své chyby. I když spolu z důvodu hádky třeba zrovna nevycházíte, můžete si být jistí, že se vše opět urovná. Když na vás „vyjede“, protože je sám v psychické nepohodě, omluví se vám a o vzniklé situaci si můžete rozumně pohovořit.

Chování „toxického“ kamaráda ale sleduje jisté vzorce, které ne a ne přelomit. Nelitují toho, že udělali něco, co vám mohlo ublížit a nechtějí vzniklou situaci napravit.

Zde je několik vzorců chování, které mohou „toxičtí“ přátele vykazovat:

1. Ponižují vás

Přátelé se mnohdy navzájem špičkují. Určitě si umíte vybavit nějaký interní vtip, který jste se svými přáteli měli, jenž mohl okolnímu světu připadat poněkud drsný. Takové vtipy ale fungují jen ve chvíli, jsou-li oběma stranám pohodlné. Pokud váš kamarád stále popichuje vaše nedostatky a nepřestane ani ve chvíli, kdy vyjádříte své nepohodlí, nejedná se už jen o vtip.

2. Pomluvy

Jestli se svému příteli svěříte s něčím, co je soukromé, neočekáváte že to na druhý den bude vědět celá vaše kancelář, nebo jiný sociální kruh. Samozřejmě tajemství mohou někdy uniknout i omylem, ale pokud zjišťujete, že svému kamarádovi už nemůžete v podobných otázkách věřit, nejedná se o dobrý vztah. Takovému člověku pak nezáleží na vašich citech. Ještě jasnější je situace, kdy si takový „kamarád“ začne pomluvy vymýšlet za účelem, aby vás společensky ponížil. Tak se dobří přátele nechovají.

3. Neupřímné omluvy

Když „toxickému“ kamarádovi řeknete, že vám nějaké jeho chování ublížilo, nedostane se vám upřímné omluvy. I když řekne: „je mi to líto“, vše je formováno tak, že ve výsledku se cítíte daleko hůř, jako byste přeháněli. Své chování svádějí na vnější okolnosti, nebo bolestivé výroky omlouvají vtipem.

4. Nedovolí vám se cítit uvolněně

Uvolnit se kolem lidí může být těžké, ať už je to z důvodu toho, že se moc neznáte, nebo kvůli formálnímu zasazení, v jakém se právě nacházíte. Dobří a dlouhodobí přátelé by ale na vás takový vliv mít neměli. Ve společnosti někoho, s kým dobrovolně trávíte svůj volný čas byste se měli cítit uvolněně. Neměli byste mít pocit, že kolem dané osoby neustále musíte chodit po špičkách.

5. Oni vždy musí být centrem pozornosti

Na jejich pocitech a potřebách vždy záleží více než na těch vašich. Vždy za vámi přijdou, když něco potřebují, ale v momentě, kdy vy sami potřebujete podporu víte, že na ně nebude spoleh. Nemáte chuť se jim svěřovat, protože víte, že se nepotkáte s empatií, ale budou vás naopak soudit, nebo zmenšovat vaše problémy ve světle těch svých.

Co pro vás nacházet se v „toxickém“ přátelství může znamenat?

Nezdravé vztahy mohou mít výrazný dopad na celkovou kvalitu vašeho života, bohužel ne pozitivní. Trávit čas s lidmi, kteří berou vaše pocity na lehkou váhu, nebo vás dokonce ponižují, může mít zásadní vliv na vaše sebevědomí. Vztahy, které vám ubližují, mohou mít celkově negativní dopad na vaše duševní a fyzické zdraví.

Můžete se cítit osměle a izolování i v přítomnosti lidí. Cítíte se v daleko větším stresu i během aktivit, které by vám od něj měli ulevit. Vaše snížené sebevědomí má dopad i na ostatní vztahy, v nichž se nacházíte.

Máte-li pocit, že se v takovém „toxickém“ přátelství nacházíte, je pravděpodobně čas tento vztah přehodnotit. Opravdu chcete takového člověka ve svém životě?

Jaké jsou další kroky?

Uvědomili jste si, že se nacházíte v nezdravém přátelství. To ale neznamená, že automaticky víte, jak dále postupovat.

Máte v zásadě dvě možnosti. Můžete si se svým přítelem promluvit. Vysvětlit mu, jakých vzorců jste si všimli, čím vám takové chování ubližuje. V případě, že je ochoten poslouchat, můžete spolu projednat nápravu. Společně se domluvit, jak v budoucnosti postupovat, tak, abyste se těmto nepříjemným situacím vyhnuli. Společně si nastavte zdravé hranice. Ne vše bude jednoduché a okamžitě se změní, ale postupnými kroky je možné vrátit vztah do správných kolejí.

Nabízet druhé šance ale vždy nemusí být ta nejlepší varianta. Někomu můžete říct, jak vás jeho činy ovlivňují, ale nemůžete ho přimět, aby se změnil. Musí to dělat sami, a ne každý je ochoten vynaložit úsilí. Pokud v daném vztahu vidíte více negativ, než pozitiv a snaha o intervenci nepomáhá, není potřeba v takovémto vztahu setrvávat.

I když vám slíbí nápravu a na chvíli se k vám opět chová hezky, je důležité snažit se vypozorovat, zda se vše nevrací do starých kolejí. V takovém případě vám nejvíce prospěje takový vztah opustit. Ukončit takový vztah může být náročné, zejména, pokud sdílíte společné přátele nebo pracovní prostory. Je běžné, při takové životní změně chtít trochu podpory navíc. Terapeut vám může pomoci začít zkoumat své pocity z přátelství a zvážit možnosti, jak ho ukončit nebo opravit.

Zdroje: healthline.com, Unsplash

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář