Co je to uvědomělé rodičovství?

Foto: Unsplash

Co je to uvědomělé rodičovství?

Začněte meditovat s naší vedenou meditací zdarma! Mrkni na youtube!

Vědomé rodičovství skutečně funguje

Být vědomým rodičem se může zdát jako vysoká laťka, vzhledem ke každodennímu stresu, se kterým se v rodině pravděpodobně denně setkáváme.

Očividně je představa, že prožijeme celý den s myšlenkou, že budeme trvale vědomí, krásná, ale zároveň fantaskní. Klíčem k vědomému rodičovství je rozdělit si den na zvládnutelné části a postupovat úkol po úkolu. Tím postupně trénujeme mysl, aby byla více přítomná. Při větší přítomnosti zažíváme větší klid, jasnost a obnovený smysl pro perspektivu, což následně vytváří prostor pro větší soucit a empatii.

Pozitivní dopad, který to může mít na naše děti, stojí za tu námahu. Výzkumy totiž ukazují, že se může jednat o užitečný nástroj, který rodičům pomáhá řešit konflikty s dětmi klidným, laskavým a respektujícím způsobem.

Přečtěte si také: Koupil krachující web, teď s ním chce vzdělávat celé Česko

Jedna studie zjistila, že rodiče, kteří uváděli více všímavého rodičovství, se chovali pozitivněji a méně negativně, což pak souviselo s pozitivnějším chováním jejich dětí, včetně menší úzkosti, deprese a chování.

Další studie ukázala, že rodiče, kteří se věnovali všímavému rodičovství, projevovali méně negativních emocí a více sdíleli pozitivní emoce v rozhovorech se svými dětmi. Sdílení více pozitivních emocí bylo zase spojeno s nižším užíváním drog u dětí.

Co dělat v těch nejhektičtějších chvílích

Možná se ovšem zdá, že toto chování se snadněji řekne, než udělá. Jsou to však užitečné nástroje, které mohou rodiče použít k orientaci na stav, kdy se budou cítit spokojenější.

Krok 1: Zhluboka se nadechněte.

Krok 2: Zaměřte mysl na to, abyste tento dech vdechli a pomalu uvolnili.

Krok 3: Uvědomte si svůj strach/úzkost/rozčilení, ale nenechte se jím přemoci. Nesnažíme se, aby pocity zmizely. Snažíme se je pouze pozorovat, aniž bychom na ně působili. Tímto postupem - kontrolou sebe sama tímto způsobem - získáme určitou perspektivu, která nás udrží v přítomnosti průběžně. A když jsme někde venku, dojíždíme do práce nebo čekáme u školních bran, můžeme si připomenout, abychom vrátili svou pozornost zpět k tělu a ke svému fyzickému okolí, což nás zakoření v přítomném okamžiku a poskytne nám příležitost dýchat.

Dalším způsobem, jak si rodiče mohou vytvořit vědomou pauzu, je použití metody STOP. Funguje takto:

Pauza. Počkejte několik okamžiků, než začnete na své dítě reagovat.

Několikrát se zhluboka nadechněte. Nadechněte se nosem a vydechněte ústy. Vnímejte, jak se vaše svaly zjemňují a uvolňují.

Pozorujte. Všímejte si svých myšlenek, pocitů a emocí a se zvědavostí jim věnujte pozornost.

Pokračujte. Vraťte se k tomu, co jste dělali, a reagujte na své dítě z jasnějšího, klidnějšího duševního stavu.

Zdroje: headspace.com, Unsplash

Podobné články