Jak si ve vztahu projevovat úctu a mít se lépe rádi?

Foto: Unsplash

Jak si ve vztahu projevovat úctu a mít se lépe rádi?

A jak se právě dozvíme, základem každého úspěšného vztahu jsou partneři, kteří si umí ve vztahu projevovat úctu.

Naučit se, jak si ve vztahu projevovat úctu, je pro jeho dlouhodobý úspěch klíčové. Ve skutečnosti je respekt základním pilířem, který drží pohromadě jakoukoli formu partnerství.

Vzájemný respekt umožňuje i politickým rivalům odložit své rozdíly a pracovat na společném cíli. Bez respektu nemůže mezi lidmi existovat harmonie.

Jak projevovat respekt ve vztahu

Přečtěte si také: Recenze eToro - Jsou vaše peníze v bezpečí?

Tato myšlenka nemůže být pravdivější než v milostném vztahu. Jsou chvíle, kdy se lidé nechají unést fantaskním rozkvětem romantiky a zapomenou na nejzákladnější potřeby vztahu. V takových chvílích udělejte krok zpět a naučte se, jak ve vztahu projevovat úctu.

#1 Dodržujte správné naslouchání, když váš partner mluví Správné naslouchání je nejjednodušší způsob, jak lidé ve vztahu projevují úctu. Je to také nejvíce přehlížené gesto ve vztazích. Naše familiárnost někdy způsobuje, že jsme nepozorní, když nám partner něco sděluje, což vede k nedorozuměním, zapomínání a konfliktům. Správné naslouchání vyžaduje pouze chvilku ticha, oční kontakt a pozornost, zatímco druhý mluví.

Musí se to zdát málo, ale když váš partner vidí, že přikládáte důležitost tomu, co sděluje, cítí váš respekt a vy na oplátku získáváte jeho.

#2 Dbejte na to, abyste neodmítali jeho pocity nebo myšlenky. Pokud vám druhá osoba dává pocítit, že vaše myšlenky a emoce nejsou platné, začnete se bránit, cítit nelibost a nakonec s ní přestanete komunikovat.

Přečtěte si také: Jak vytvořit webové stránky pomocí Squarespace?

Nezáleží na tom, jak banální jsou, myšlenky a pocity každého člověka si zaslouží být vyslechnuty, aniž byste je odmítali nebo byli sarkastičtí. To je obzvláště důležité, pokud se jedná o vaši drahou polovičku, od které očekávají emocionální podporu.

#3 Važte si potřeb svého partnera Vztahy fungují na základě předpokladu vyváženého vztahu "dávání a přijímání". Vynakládáme úsilí pro blaho svého partnera a očekáváme stejné úsilí na oplátku.

Pokud je tato rovnováha narušena sobectvím jednoho z nich, druhý se snadno cítí ve vztahu nedoceněný a nedůležitý. Sobeckost je hlavní formou neúcty. Ohrožuje vztah a důvod, proč lidé musí stejně brát ohled na potřeby toho druhého.

#4 Při rozhodování, které se jich týká, zvažte jejich podněty nebo názor Ani mimo vztah by žádný člověk na světě nechtěl, aby druzí činili rozhodnutí, která ovlivňují jeho život, aniž by se ho nejprve zeptali na jeho podněty nebo názor. Učinit tak je neuctivé. Neberete ohled na jakékoli důsledky, které by rozhodnutí mělo na jejich život.

Proto je důležité, aby každé rozhodnutí ve vztahu bylo nejprve prodiskutováno oběma partnery, aby bylo možné dospět k dohodě přijatelné pro oba. Tím, že požádáte partnera o vyjádření, respektujete jeho situaci i jeho názor na danou věc.

#5 Držte svou kritiku na uzdě Kritika může bolet, zejména pokud pochází od partnera, který je pro vás důležitý. Bude bolet ještě více, pokud bude vyslovena bez ohledu na fakta a partnerovu situaci. Vztah by měl být zdrojem povzbuzení a citové podpory. Partneři by se neměli ke kritice svého partnera chovat tak liberálně.

Když s něčím nesouhlasíte, prodiskutujte to s partnerem a nechte ho vysvětlit svůj postoj. Tímto způsobem nedojde k ukvapeným závěrům a druhý se bude cítit respektován tím, že si vyslechne svůj názor.

#6 Ctěte a chápejte jeho potřebu prostoru. Všichni lidé čas od času potřebují prostor. Může to být proto, aby si srovnali své myšlenky a pocity, nebo proto, aby měli čas na své aktivity. Být ve vztahu neznamená, že už nebudeme potřebovat prostor.

Naopak, poskytnutí osobního prostoru přidává vztahu na hodnotě. Lidé by měli být citliví, když jejich partneři požadují osobní prostor. Neměli by jim závidět potřebu času o samotě ani se vměšovat, když jejich partner žádá, aby ho nechali o samotě.

#7 Obraťte se se svými problémy přímo na partnera místo na jiné lidi Probírání záležitostí nebo problémů s osobou, které se přímo týkají, je nejen projevem respektu, ale také dospělým způsobem řešení konfliktů. Pro některé lidi to může být obtížné. Konfrontace v nich vyvolávají úzkost a obavy.

Ale alternativa, kdy své problémy ve vztahu vyříkáváte ostatním, je vyloženě neuctivá. Když to vezmeme z nadhledu, takové chování se rovná pomluvám nebo drbům. Pokud si tedy svého partnera skutečně vážíte, obraťte se s jakýmikoliv problémy přímo na něj.

#8 Buďte včas. Být včas je univerzálním gestem úcty. Lidé ve vztazích ho však snadno vyhodí z okna. Někdy se tak děje kvůli falešnému přesvědčení, že partneři by měli nedochvilnost odpustit a zapomenout, protože jsou ve vztahu především proto. Neměli by být na čas příliš přísní. Pozdní příchody jsou však velkým projevem neúcty k partnerovi.

Když chodíte pozdě, jako byste říkali, že vám nezáleží na úsilí, které váš partner vynaložil, aby přišel včas. Pokud byste nepřišli pozdě do práce nebo na pohovor, neměli byste chodit pozdě ani na rande se svou drahou polovičkou.

#9 Snažte se plnit sliby a dohody Máme tendenci respektovat člověka, který drží slovo a sliby. Dokonce i mezi nepřáteli je schopnost dodržet slovo skutečně obdivuhodnou vlastností a získává vám respekt ostatních.

Naproti tomu člověku, který porušuje své sliby a na poslední chvíli mění předem dohodnuté dohody, když se mu nedaří, nelze věřit ani ho respektovat.

#10 Podporujte zájmy a koníčky svého partnera, i když se vám nelíbí Všichni si ceníme svých koníčků jako prostředku k uplatnění své kreativity, kromě toho, že jsou zdrojem zábavy a legrace. A přestože jsou lidé ve vztahu, stále lpí na svých vlastních koníčcích a zájmech. Jejich partner může, ale nemusí sdílet stejnou vášeň pro tyto koníčky.

Může to být někdy obtížné a nepříjemné, ale lidé mohou projevit svou lásku a úctu, pokud budou nadále podporovat koníčky a zájmy svého partnera, i když je považuje za nezajímavé nebo jsou v rozporu s jejich vlastními koníčky a vášněmi.

#11 Dodržujte diskrétnost při poskytování intimních informací. Když se s vámi váš partner podělí o jakoukoli citlivou informaci, je to akt důvěry a hluboké důvěryhodnosti. Pokud chcete vědět, jak ve vztahu projevit úctu, neporušujte ji tím, že tyto informace sdělíte jiným lidem. Je to jasný akt zrady.

Citlivé a intimní informace, jako jsou sexuální aktivity, rodinné problémy nebo osobní záležitosti vašeho partnera, byste neměli v žádné situaci a z žádného důvodu probírat s jinými lidmi.

#12 Naučte se akceptovat, že ne znamená ne Přijmout "ne" jako odpověď je nejvyšší formou respektu. Ukazuje to partnerovi, že respektujete jeho hranice a uznáváte jeho souhlas a kontrolu nad vlastními záležitostmi.

Přijetí partnerova "ne" vyžaduje nejen to, abyste přestali na věc naléhat, ale také to znamená, že byste se neměli zabývat jeho nesouhlasem.

Respekt se dává tak snadno a má ve vztahu tak velký význam. Je to také něco, na co většina lidí snadno zapomíná, ale díky těmto tipům se můžete naučit, jak respekt ve vztahu projevovat.

Zdroje: lovepanky.com, Unsplash

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář

Články z dalších našich webů: