Párová meditace: 5 způsobů, jak může meditace pro páry sblížit partnery

Foto: Unsplash

Párová meditace: 5 způsobů, jak může meditace pro páry sblížit partnery

Začněte meditovat s naší vedenou meditací zdarma! Mrkni na youtube!

Klíčové poznatky:

Meditace pomáhá vytvářet vhodné podmínky pro to, aby vztahy prosperovaly

5 způsobů, jak může meditace pro páry sblížit partnery

Víme, že meditace má mnoho duševních a fyzických výhod, a tak není překvapivé, že může mít i sociální přínos. Koneckonců, když se méně soustředíme na sebekritické tlachání a více na přítomnost, máme více prostoru a možností dosáhnout větší harmonie v sobě a nakonec i s nejbližšími lidmi. Ve skutečnosti existuje mnoho výzkumů, které ukazují, že meditace může zlepšit pohodu ve vztazích těmito způsoby:

Snižuje stres.

Přečtěte si také: Koupil krachující web, teď s ním chce vzdělávat celé Česko

Stres může vrazit klín i do těch nejpevnějších vztahů. Když jsou lidé ve stresu], mohou být uzavření, podráždění a méně láskyplní vůči svému partnerovi. Příliš mnoho stresu, pokud ho neřešíme, může být pro naše vztahy škodlivé.

Meditace pomáhá snižovat stres. Když se méně zabýváme stresem, jsme klidnější, trpělivější a máme větší prostor pro kompromisy a spolupráci, což zase znamená, že jsme otevřenější k vzájemné podpoře a péči.

Jste díky ní laskavější.

Být laskavý k druhým můžeme jen tehdy, když jsme nejprve laskaví sami k sobě - a s tím nám meditace rozhodně může pomoci. Když jsme soucitnější sami se sebou, jsme shovívavější k druhým a máme schopnost dát jim prostor a pochopení, abychom je nechali být tím, kým skutečně jsou.

Dále je prokázáno, že meditace zvyšuje vlastnosti, které mohou pozitivně ovlivňovat vztahy, a snižuje ty, které mohou mít negativní vliv.

Být k sobě laskavý a milující - a umět se efektivně vyrovnat s vzestupy a pády, kterým čelíme v každém partnerském vztahu - je základem zdravého a trvalého vztahu.

Zlepšuje naši schopnost řešit konflikty zdravým způsobem.

Všechny vztahy nevyhnutelně obsahují prvky konfliktů a neshod. Způsob, jakým páry tyto neshody řeší, však může znamenat rozdíl mezi zdravým a nešťastným svazkem.

Výzkumy ukazují, že lidé, kteří praktikují mindfulness, mohou být méně reaktivní. Je to proto, že meditace nás učí být klidnější, vyrovnanější a zachovat si chladnou hlavu - což jsou všechno dovednosti, které nám mohou pomoci užívat si harmoničtější vztahy.

Pěstuje intimitu a empatii.

Meditujeme-li s vědomým záměrem prospět svému partnerovi, vědomě se zaměřujeme na jeho blaho.

Pěstujeme-li pocit vzájemné propojenosti, pěstujeme soucit a uvědomění, které nám poskytuje schopnost postavit se do role druhého člověka. To nám pomáhá být chápavějšími a lepšími posluchači. Meditace nám také pomáhá vypěstovat si postoj otevřenosti, abychom dokázali méně odsuzovat vlastní myšlenky i myšlenky a činy druhých.

Jak říká spoluzakladatel Headspace a bývalý buddhistický mnich Andy Puddicombe: "Empatie nevyžaduje, abychom prožili totéž co druhý člověk, stačí, když mu vyjdeme vstříc tam, kde se právě nachází."

Zlepšuje sex.

Sex a meditace se na první pohled mohou zdát jako nepravděpodobní partneři, ale výzkumy ukazují, že meditující lidé hlásí lepší sexuální touhu, sexuální vzrušení, sexuální uspokojení a celkovou sexuální funkci než nemeditující.

To není překvapivé. Meditace trénuje mysl, aby byla plně přítomná v daném okamžiku, v klidu a bez rozptylování - což jsou všechno vlastnosti, které nám mohou pomoci cítit se jako pár více propojeni, což nám umožňuje soustředit se na partnera a rozvíjet a udržovat intimitu během sexu. Čím více se cítíme propojeni, tím intimnější může být sex.

Meditace pro páry

Meditujeme-li v páru, můžeme každý z nás ocenit mnoho osobních výhod praxe všímavosti a zároveň si užívat propojení, které přichází s tím, že se vydáváme na společnou cestu.

Při meditaci s partnerem můžeme použít mnoho technik, včetně vizualizačních meditací, kdy si představujeme partnera jako příjemce naší praxe. Jedním ze specifických typů vizualizačních meditací, které můžeme vyzkoušet, je meditace láskyplné laskavosti, při níž směřujeme dobrou vůli k sobě a poté k druhým.

Ať už použijeme jakoukoli techniku, klíčové je nejprve praktikovat soucit se sebou samým, abychom k sobě byli laskavější a shovívavější. Tím si vytvoříme prostor pro to, abychom tento soucit mohli následně směřovat k druhým.

"Kdyby měl opravdu blízký přítel těžké období, v žádném případě bychom s ním nemluvili tak, jak v duchu mluvíme sami se sebou," říká Andy. "Pokud se nám podaří začít přistupovat k vlastním myšlenkám a pocitům stejně jemným a laskavým přístupem, meditace najednou začne plynout a bude nám připadat mnohem snazší."

Může se zdát trochu zvláštní, že meditace pro páry by měla začínat zaměřením se na sebe. Ale když se nad tím zamyslíte, dává to smysl - tím, že si ve vlastní mysli vypěstujeme pocit laskavosti a lásky, je pravděpodobnější, že se o něj budeme moci podělit se svým partnerem.

Zdroje: headspace.com, Unsplash

Podobné články