Předsudky: jak vznikají a jak se jich zbavit?

Foto: Freepik

Předsudky: jak vznikají a jak se jich zbavit?

Předsudek je neopodstatněné a často negativní mínění či postoj k členům nějaké skupiny. Může mít silný vliv na chování lidí a jejich interakci s ostatními, zvláště s těmi, kdo jsou od nich odlišní, a to i podvědomě. Společné znaky předsudků zahrnují negativní pocity, stereotypické domněnky, a tendence k diskriminaci členů skupiny. Ve společnosti často vidíme předsudky proti skupinám založených na rase, pohlaví, náboženství, kultuře, a dalších.

Ačkoli se konkrétní definice předsudku často liší, většina se shoduje v tom, že to zahrnuje předpojatost proti členům skupiny. Když má někdo předsudky proti ostatním, má tendenci pohlížet na všechny, jež do té určité skupiny spadají, stejně. Jakmile má někdo určité charakteristiky či názory, vidí je člověk s předsudky všechny stejně jakožto skupinu, než aby na ně pohlížel jako na jedince.

Typy předsudků

Předsudky mohou mít lidé prakticky vůči čemukoli. Zakládané jsou obvykle na rase, sexuální orientaci, národnosti, socioekonomického statusu, náboženství, atd. Mezi nejznámější patří například:

  • rasismus - na základě biologických rozdílů
  • sexismus - na základě pohlaví
  • ageismus - na základě věku
  • klasismus - na základě sociální třídy
  • homofobie - na základě homosexuality
  • nacionalismus - na základě národnosti
  • náboženské předsudky
  • xenofobie - na základě cizosti

Předsudky a Stereotypizace

U předsudků se může projevit také stereotypizace, diskriminace, a šikana. V mnoha případech se předsudky dokonce na stereotypech zakládají.

Stereotyp je zjednodušená představa o celé skupině na základě předchozích zkušeností či domněnky šířené společností. Nejen že často vedou k chybným závěrům, ale nakonec z nich mohou vzniknout jak předsudky, tak diskriminace. Podle psychologa Gordona Allporta jsou předsudky a stereotypy výsledky normálního lidského myšlení. Aby nám svět kolem dával smysl, je důležité třídit informace do mentálních kategorií. Jakmile si tyto kategorie vytvoříme, stanou se základem normálních předsudků. Tomuto procesu se vyhnout nedokážeme, protože na tom závisí náš život.

Jinak řečeno, spoléháme se na naši schopnost umisťovat lidi, myšlenky, a předměty do různých kategorií, abychom si zjednodušili svět kolem nás. Tato schopnost nám dovoluje rychle komunikovat a reagovat, často však vede k chybám v úsudku. Předsudky a stereotypy jsou právě dvěma takovými chybami, které vznikají z tendence rychle kategorizovat informace ze světa kolem.

Jak snížit předsudky

Kromě zdroje předsudků bylo zkoumáno také jak je snížit nebo úplně vymýtit. Školení lidí, jak být více empatičtí k členům jiných skupin, se ukázalo jako velmi úspěšné. Když si představíte sami sebe ve stejné situaci, můžete přemýšlet o tom, jak byste reagovali, a tím získáte větší pochopení pro chování ostatních. Dalšími způsoby jsou například získání podpory veřejnosti, šířit povědomí o těchto problémech, a také uplatňování zákonů, jež požadují rovnost všech skupin lidí.

Zdroje: verywellmind.com, Freepik

Podobné články

2 Komentářů

Kateřina Selská

Kateřina Selská

před 2 měsíce

Souhlasím, tento článek by si měl přečíst naprosto každý!
https://zdraverecepty.cz/

Reply
Tonda

Tonda

před 2 měsíce

Pryč s předsudky. Sám jsem zažil šikanu, protože jsem odlišný od ostatních. Nikomu bych to nepřál. Snad svět bude lepší.

Reply

Napište komentář