Biblioterapie: Jak probíhá a k čemu se hodí?

Foto: Unsplash

Biblioterapie: Jak probíhá a k čemu se hodí?

Začněte meditovat s naší vedenou meditací zdarma! Mrkni na youtube!

Když řešíte osobní problémy, jako jsou úzkost a deprese, nebo se vyrovnáváte se zármutkem, někdy může být obtížné pochopit, co se děje ve Vaší mysli a těle, zvláště pokud nemáte jiné zkušenosti, s nimiž byste to mohli srovnávat. Biblioterapie si klade za cíl překlenout tuto mezeru pomocí literatury, která Vám pomůže zlepšit Váš život poskytováním informací, podpory a poradenství ve formě čtenářských aktivit skrze knihy a příběhy.

Co biblioterapie zahrnuje

Čtení jako způsob, jak pomoci usnadnit proces léčení a splnit terapeutické cíle, je běžnou strategií v mnoha léčebných přístupech. Co však odděluje biblioterapii od jiných zavedených teorií psychoterapie, jako je kognitivně-behaviorální terapie, je skutečnost, že terapeut biblioterapii obvykle považuje za terapeutický přístup, a proto ji bude používat jako doplňkovou součást léčebného procesu.

Vzhledem k tomu, že biblioterapie se často používá k podpoře jiných forem terapie, je vhodná jak pro individuální, tak pro skupinové terapie a pro lidi všech věkových skupin. Je běžné vidět terapeuta používat příběhy při práci s mladším klientem, jako je dítě nebo dospívající.

Přečtěte si také: Koupil krachující web, teď s ním chce vzdělávat celé Česko

Při použití ve skupinové terapii umožňuje biblioterapie účastníkům poskytovat a přijímat zpětnou vazbu o svých interpretacích literatury a o tom, jak souvisí s jejich problémy. Pomáhá také zlepšovat komunikaci a povzbuzuje účastníky k hlubšímu propojení.

Co očekávat

Pokud Vám biblioterapie zní dobře, možná Vás zajímá, jak terapeut používá tento způsob během sezení. Sam Gladding, Ph.D., profesor online magisterského studia poradenství a lidských služeb na Wake Forest University, který se specializuje na kreativitu v poradenství, popisuje biblioterapii jako dynamickou třícestnou interakci zahrnující použití knihy, poradce a klienta . „Poradce a klient zvažují problémy nebo stres ové oblasti v životě klienta; pak poradce ‚předepíše' knihu nebo příběh, který si klient přečte,“ říká.

Gladding zdůrazňuje, že je zásadní, aby se kniha nebo příběh přímo vztahovaly k obtížím klienta, aby se identifikoval s protagonistou v románu nebo příběhu. Poradce a klient se potom opět sejdou, aby spolu hovořili o způsobu, jakým hlavní hrdina řešil své problémy, a jak to aplikovat na situaci klienta.

A licencovaný manželský a rodinný terapeut Chad Perman, MA, LMFT společnosti New Page Therapy souhlasí. „Terapeuti obvykle používají biblioterapii k přiřazení konkrétních knih klientům ke čtení mimo sezení,“ říká. Tato strategie, dodává Perman, může pomoci usnadnit empatii, vhled, konverzaci a vlastní růst.

Většina terapeutů vyškolených v biblioterapii bude mít seznam knih, které se týkají různých problémů. Existuje také několik webů a databází online, které poskytují navrhované nebo doporučené tituly založené na konkrétních starostech nebo problémech duševního zdraví.

Jak biblioterapie pomáhá

Pomocí příběhů z knih beletrie a literatury faktu, poezie, divadelních her, povídek a materiálů pro svépomoc Vám může terapeut pomoci získat hlubší pochopení obav, které Vás přivedly na poradenské sezení.

Osobní výzvy

Biblioterapie Vám umožní získat přehled o osobních výzvách, se kterými se potýkáte, a pomůže Vám vymyslet strategie pro řešení Vašich nejzávažnějších problémů. Může také pomoci podněcovat obecné řešení problémů, porozumění a sebeuvědomění.

Léčba i mimo sezení

Domluva na knize ke čtení mezi sezeními dává terapeutovi možnost pro zadávání domácích úkolů mimo léčbu. To může pomoci prohloubit význam terapeutického sezení a umožnit lepší učení. Dalším způsobem, jak může terapeut použít biblioterapii, říká Gladding, je prostřednictvím modelu prevence, který může lidem pomoci naučit se, jak zvládat životní výzvy.

Získání nových úhlů pohledu

Jedním z nejzjevnějších důvodů pro použití biblioterapie je to, že Vám může pomoci zjistit, jak ostatní lidé, například postavy v knize, přistupují k podobným problémům a řeší je. Když se ztotožníte s fiktivní nebo skutečnou postavou, zejména na emocionální úrovni, uvidíte, že existují i ​​další lidé, jenž se také potýkají a vyrovnávají s osobními problémy.

Aby bylo toto spojení s příběhem ještě silnější a pomohlo normalizovat proces léčby, terapeut může vybrat knihu s postavou, která hledá pomoc při mezilidských nebo intrapersonálních výzvách, kterým pacient čelí.

Běžné problémy léčené biblioterapií

Přestože čtení je obecně prospěšné téměř každému, Perman říká, že cílená biblioterapie může být zvláště užitečná pro následující problémy:

  • úzkosti
  • deprese
  • zneužívání návykových látek
  • poruchy příjmu potravy
  • problémy ve vztazích
  • existenciální obavy, jako je izolace, bezvýznamnost, svoboda a smrt

Gladding dodává, že biblioterapie může být obzvláště relevantní pro problémy, které zahrnují mezilidské vztahy, jako je zvládání hněvu nebo sociálně vhodné chování a intrapersonální vztahy, jako je plachost nebo deprese. „Problémy týkající se zvládání zármutku, odmítnutí nebo téměř jakýchkoli z negativních „ismů“, jako je rasismus, sexismus, ageismus, lze řešit také pomocí biblioterapie,“ říká Gladding.

Při používání biblioterapie si terapeut může vybrat svépomocnou příručku, například sešit uklidňujících cvičení pro osobu s úzkostí nebo jinými obavami o duševní zdraví. Nebo si mohou vybrat příběh s fiktivní postavou, který se zabývá zármutkem a traumatem ze ztráty milovaného člověka pro klienta, který nedávno zažil smrt člena rodiny.

Jak si najít terapeuta uplatňujícího biblioterapii

Při hledání terapeuta, který do svých sezení zařazuje biblioterapii, je v první řadě třeba hledat online. Můžete to vyhledat pomocí zadání do Googlu "biblioterapie + vaše město". Kromě školení v biblioterapii si při vyhledávání nezapomeňte zkontrolovat další pověření a tituly, jako jsou PsyD, Ph.D., psychoterapeut a licencovaný profesionální poradce. Tato pověření spolu s mnoha dalšími naznačují, že daná osoba má vzdělání a řádné osvědčení nebo licenci k výkonu praxe ve Vašem státě.

Zdroje: verywellmind.com, Unsplash

Podobné články